Locatieraad

De Locatieraad bestaat uit vier personen die uit de eigen geloofsgemeenschap komen. Zij worden benoemd door het bestuur en vervullen hun functie gedurende maximaal tweemaal vier jaar.

De Locatieraad bepaalt zelf wie als voorzitter, secretaris en penningmeester optreedt en verdeelt intern de eigen taken. Deze taken hebben primair betrekking op alles wat te maken heeft met de praktische gang van zaken binnen de locatie zoals bijvoorbeeld:

  • de dagelijkse zorg rondom het (kerk)gebouw,
  • het organiseren van het vrijwilligerswerk, eventuele commissies en werkgroepen in de eigen geloofsgemeenschap,
  • de administratie (op aanwijzing van het bestuur) van de inkomsten van onder andere de actie kerkbalans, de collectes en kleine (reguliere) uitgaven.

Jaarlijks legt de Locatieraad in de maand oktober een begroting voor haar eigen werkzaamheden voor aan het bestuur. Deze begroting dient als grondslag voor de werkzaamheden voor het komende jaar.
De Locatieraad kan geen rechtshandelingen verrichten of de Parochie rechtsgeldig vertegenwoordigen.

De Locatieraad van de geloofsgemeenschap Heilig Hart Maarssen is momenteel als volgt samengesteld:

 Voorzitter  Robert Scholten
 Secretaris  Sandra Schoonderwoerd
 Penningmeester  Jan de Kruif
 PR  Vacature