Onze Vacatures

Levende geloofsgemeenschap

Wat is een levende geloofsgemeenschap? Dat is een groep mensen die met elkaar het geloof in Jezus Christus belijdt en die samen bouwt aan een gemeenschap waarin iedereen een plek heeft. Dat gaat niet vanzelf. Dat doen we met elkaar en voor elkaar. Daarbij zet iedereen zijn/haar talent in om die gemeenschap vorm te geven.

OPROEP

In de geloofsgemeenschap zijn het veel handen die licht werk maken. Wanneer we allemaal ons steentje bijdragen, dan is het voor niemand teveel, hebben we zorg voor elkaar en delen en ontmoeten we elkaar en worden zo alle taken verricht. Op diverse terreinen zoeken we mensen om het geloof mee te delen. Dat kan heel praktisch zijn, op diaconaal gebied, in vormen van catechese of gewoon als een helpende hand, een bezoek bij iemand of waar jou talenten ook maar liggen.

we zoeken: toelichting vacature meer info/contact:
Penningmeester Na vele jaren van trouwe dienst stopt Jan de Kruif met het penningmeesterschap. De penningmeester van de geloofsgemeenschap stelt jaarlijks de begroting op, verricht de betalingen en bewaakt het budget.
Onderhoud gebouwen De gebouwen vragen om regelmatig onderhoud en wij zoeken iemand die ervaring heeft op dit gebied. Jaarlijks controleert de Monumentenwacht de gebouwen en de aanbevelingen worden opgenomen in het onderhoudsschema. Periodiek plannen van het onderhoud en afspraken maken met leveranciers. Een belangrijke taak omdat we onze gebouwen nog lang willen houden en dat in goed staat. Wie heeft een bouwkundige achtergrond en wil hieraan een bijdrage leveren?
Pastoraatgroep De pastoraatgroep is een onderdeel van het locale bestuur van de geloofsgemeenschap. Zij richt zich op catechese, liturgie, diaconie en inspiratie in de brede zin van het woord. Een aantal leden zitten al lang in deze groep en we willen werken aan doorstroom. Graag zien we nieuwe gezichten in de pastoraatgroep die ook voor nieuwe impulsen kunnen zorgen.
Koster Één van de belangrijkste functies binnen de geloofsgemeenschap is die van koster. Zonder een koster zijn er geen vieringen en zijn er geen kerkelijke bijeenkomsten. Ook hier geldt dat meer handen het werk lichter maken.
Werkgroepen en activiteiten Voor vrijwel alle werkgroepen geldt dat we naar vernieuwing en versterking zoeken. Het is belangrijk dat mensen na een tijdje hun talent op een andere plek inzetten en dat er zo doorstroom komt in werkgroepen. Ook is het belangrijk dat we zuinig zijn op onze mensen en sommigen niet teveel belast worden. Het belangrijkste is echter dat we samen onze geloofsgemeenschap vormen. Wanneer iedereen een beetje helpt, zijn/haar talent inzet, dan worden niet alleen alle taken/rollen ingevuld, maar leven we samen, geloven we samen, bidden we samen en hebben we zorg voor elkaar.   of