Geloofsverdieping

Wil je wat meer weten over je geloof? Wil je zoeken naar wat God voor je betekent? Wil je met anderen praten over hoe ze hun geloof beleven? Dan is de Geloofsverdieping mogelijk wat voor jou.

Afgelopen 2 jaar hebben we de geloofsbelijdenis, het Onze Vader en de 10 geboden met elkaar besproken. Thema’s die aan de basis van ons geloof liggen en toch door iedereen weer anders worden beleefd. Als katholieken praten we niet zo makkelijk over ons geloof. Toch hebben we allemaal ideeën en gedachten over hoe we ons geloof beleven.  In deze veilige omgeving leren we woorden te geven aan wat we voelen en beleven.

Geloofsbelijdenis..lees meer… Praktisch…