Geloofsverdieping praktisch

Elke 4e dinsdag van de maand komen we met een groep mensen bij elkaar. We beginnen om 20.00 uur, koffie vanaf 19.45 uur, in het parochiehuis de Eenhoorn. Iemand van de groep houdt een inleiding over een gekozen thema, waarna we met elkaar praten over wat het voor jezelf betekent. We ronden tegen 21.30 uur af met een lied en een kort moment van stilte en gebed.

Iedereen is welkom. Informatie bij Hans de Kruijff, 06-55860856.

 

Terug naar Geloofsverdieping