Geloofsbelijdenis

Het klinkt misschien stoffig, iets van vroeger en niet meer van onze dagen. We hebben de geloofsbelijdenis gebruikt om de belangrijkste zaken van ons katholiek geloof te bespreken. De verschillende artikelen hebben ons inzicht gegeven hoe de traditie uitleg geeft en we hebben in de gesprekken daarover van elkaar geleerd hoe verschillend we ons geloof beleven. Door het gesprek met elkaar is ons inzicht verbreed, verdiept en zijn we er allemaal rijker van geworden. Het zijn nu niet alleen maar woorden die we elke zondag met elkaar opzeggen. Het zijn nu woorden die betekenis hebben gekregen.

Terug naar geloofsverdieping