Verrijzen=Nieuws nr. 141 vrijdag 17 november 2023

Mededelingen
Dit is Verrijzen=Nieuws nr. 141 d.d. 17 november 2023 die u namens het Verrijzenisteam vanuit het secretariaat van de Verrijzeniskerk wordt toegestuurd.

Tijdens de openingstijden van het secretariaat (zie onderaan dit bericht) bent u van harte welkom. Ook voor bijvoorbeeld het opsteken van een kaarsje.

Intenties kunt u opschrijven in het boek dat, voor aanvang van vieringen, op de balie in de hal van ons kerkcentrum ligt. U kunt ook vooraf uw intentie doorgeven aan het secretariaat. Dit kan tot vrijdagochtend 10:30 uur.

Ter inspiratieEenvoudigheid
Simpel is het leven, dat geleefd wordt vanuit aandacht.
Sober is het leven, dat gedeeld wordt vanuit zorgzaamheid.
Stil is het leven, dat in de tuin gekweekt en geplukt wordt.
Sereen is het leven, dat vanuit het moment vormgegeven wordt.
Schoon is het leven, dat alle ruis opruimt.

Waar de stilte geplukt wordt, zingt het leven.
Wanneer meervoud teruggebracht wordt tot eenvoud,
heeft alles waarde.

Bloemetje van de week
zonnebloem

Zondag 5 november was ons bloemetje voor Marlies de Meij, als blijk van waardering.

Afgelopen zondag 12 november ontving Joke de Wit het bloemetje van de week. Zij kan een steuntje in de rug goed gebruiken.

Weet u iemand die een bloemetje verdient of een steuntje in de rug kan gebruiken?! Stuur een e-mail naar het secretariaat!

Senioren in gesprek met jongeren van het Nifterlake college
Senioren in gesprek met jongeren van het Niftarlake CollegeWoensdag 11 oktober hebben we een heel bijzondere senioren ochtend gehad. Twintig jongeren van het Nifterlake College kwamen op bezoek om met senioren in gesprek te gaan. Dit in het kader van maatschappelijke Diensttijd (MDT). Jongeren leren daar om met ‘de ander’ in gesprek te gaan aan de hand van gesprekskaarten. Doel is dat jongeren uit hun eigen ‘bubbel’ stappen en zo dichter komen bij een inclusieve maatschappij. Niet praten over de ander maar met de ander. Het werd een enorm succes. Alle senioren deden enthousiast mee. Acht tafels, verspreid over de kerk, vol met intensieve gesprekken. De tijd was te kort. De gesprekken waren zeer betrokken en positief. Een mooi gezicht, al die generaties in gesprek met elkaar.
Bernadette Paardekooper
Sint & Santa Kadomarkt 19 november  Klik voor meer informatie

Sint & Santa cadeaumarkt; kunst - creatief - lekkers, 19 november 2023 R.K. Verrijzeniskerk Reigerskamp 611 Maarssenbroek

 

Diaconiezondag en Adventsactie
Dit jaar is de opbrengst van de collecte op Diaconiezondag (12 november) en de Adventsactie voor Kinderboerderij Otterspoor. De toegang tot de kinderboerderij is gratis. Om dit mogelijk te maken en te houden zijn zij volledig afhankelijk van giften, donaties en verkoop van hun producten.
U kunt uw bijdrage storten in de paarse bus, hierop staat ook een QR-code, of op de rekening van de Verrijzenisgemeenschap met vermelding van “Kinderboerderij”. Zie het kopje “Collecte” verderop in deze nieuwsbrief voor de precieze gegevens en de QR-code.
Deze collecte wordt warm aanbevolen!!
De Diaconie en Caritas Raad verdubbelt de opbrengst.

Kerstpakketten bezorgers gezochtOok dit jaar worden er weer, namens de gezamenlijke kerken, zo’n 70 kerstpakketten rondgebracht. Om dit te kunnen doen, zijn wij op zoek naar chauffeurs. Op zaterdag 16 december om 10:00 uur verzamelen wij ons bij de ARK in Duivenkamp. Klik hier om uw naam, 06-nummer en e-mailadres via de mail door te geven aan Henk van der Wal.AED training zaterdag 20 januariOok dit jaar bestaat er een mogelijkheid om deel te nemen aan een training hoe te handelen bij onwel wording. Hoe moet ik iemand reanimeren in zo’n situatie? Het gebruik van het AED-apparaat komt ook langs. De training zal zijn op zaterdagmorgen 20 januari 2024 van 10:00 tot 12:30 uur. Heeft u interesse om hieraan deel te nemen, dan kunt u zich melden bij Anton Smit: tel. 06-12418399, of klik hier om hem een e-mail te sturen. Hopelijk horen wij van u.

Van Kribbe tot Kerststal
Gebedenboek voor Advent en Kerstmis
Met verhalen van Erik Borgman over de hoofdfiguren rondom de kerststal. Gebeden over Jozef, Maria, De herders en de Wijzen, het kind in de stal, Van Kribbe tot Kerststalde os en de ezel. Mooie meditaties bij de zondagen. Inspirerende gebeden en verhalen van markante protestanten en katholieken uit Nederland en Vlaanderen. Ook is er dit keer gedacht aan (klein)kinderen. Voor iedere Adventszondag is er speciaal voor hen een gedeelte in het boek met gebeden. Zo gaan we op weg door de Advent naar de Kersttijd.Gevraagd naar een verklaring voor het succes, heeft Leo Fijen (het gezicht van uitgeverij Adveniat) het antwoord klaar: “Er zijn een paar redenen. Dit jaar vieren we dat Franciscus van Assisi 800 jaar geleden het initiatief nam tot de eerste levende kerststal. De kribbe in het evangelie is daarmee voor velen binnen en buiten de kerk de kerststal geworden. Theoloog Erik Borgman schreef daarom voor het gebedenboek portretten van de hoofdrolspelers van de kerststal. En als je goed leest, gaan die figuren van de kerststal over onszelf. Ieder is wel eens Maria of Jozef, ieder voelt zich wel eens als de herders, ieder herkent het verhaal van de wijzen dat je leven geleid wordt door een teken, ieder weet van de kwetsbaarheid of gebrokenheid van het kind in de kribbe en ieder heeft ooit een beschermengel in zijn of haar leven. Die kerststal gaat over ons leven.”

Vieringen

Komende vieringen:

 • Zondag 19 november om 10:00 uur:
  Nico Bulter gaat voor in een Woord- en Liedviering, met koor Moea o.l.v. Dorie van Wegen en Michelle aan de piano*
 • Zondag 26 november om 10:00 uur:
  Pastor Schyns gaat voor in een Eucharistieviering, met koor Ancora o.l.v. Yvonne van der Mark en Jim Berben aan de piano*
 • Zondag 3 december om 10:00 uur:
  EERSTE ADVENT; Woord- en Liedviering, met koor Moea o.l.v. Dorie van Wegen en Toko Tsuchiya aan de piano*

* wijzigingen voorbehouden

Handige linkjes:

De vieringen van Maarssen-Dorp (Heilig Hartkerk) zijn te volgen via RTV Stichtse Vecht. Bij Ziggo op kanaal 44 en bij KPN op kanaal 1332. De vieringen beginnen om 10:00 uur.

Op alle zondagen is om 10:00 uur op NPO 2 een live eucharistieviering te volgen.
Zondag 19 november komt deze vanuit de Basiliek van de H. Nicolaas in Amsterdam.
Zondag 26 november vanuit de Sint Agathakerk tin Lisse.
Zondag 3 december vanuit de Lambertusbasiliek in Hengelo.

Collecte
Kinderboerderij Otterspoor Maarssenbroek
Diaconiezondag en Adventsactie
In het kader van diaconiezondag en adventsactie collecteren wij dit jaar voor de Kinderboerderij Otterspoor. De toegang tot de kinderboerderij is gratis. Om dit mogelijk te maken en te houden zijn zij volledig afhankelijk van giften, donaties en verkoop van hun producten.
QR-code
U kunt uw bijdrage doen in de Paarse Bus, die u tot kerstmis in de hal van ons kerkcentrum vindt. U kunt uw bijdrage ook overmaken:
IBAN: NL31 RABO 0340 1423 16
t.n.v. RK St. Jan de Doper – Maarssenbroek
o.v.v. “Kinderboerderij”
Of scan de QR code die hiernaast is afgebeeld (hij staat ook op de Paarse Bus). Deze collecte wordt warm aanbevolen. De Diaconie en Caritas Raad verdubbelt de opbrengst.
Nationale Jongerencollecte
Nationale Jongerencollecte
Op 19 november collecteren we voor het jongerenwerk in de kerk. Met hulp van de collecteopbrengst kunnen jongerenwerkers in de bisdommen nieuwe materialen ontwikkelen ter ondersteuning van het lokale jongerenwerk in parochies.
IBAN: NL11 INGB 0002 7844 98
t.n.v. Rooms Katholiek Kerkgenootschap in Nederland
o.v.v. “Jongerencollecte”
OR-code
Een gift in het kader van de collecte voor onze eigen Verrijzenisgemeenschap kunt u als digitale kijker overmaken:
IBAN: NL31 RABO 0340 1423 16
t.n.v. RK St. Jan de Doper – Maarssenbroek
Of scan de QR-code die hiernaast is afgebeeld.
Zou u indien mogelijk aan willen geven welk deel van uw gift voor onderhoud van het kerkgebouw is bestemd en welk deel voor pastorale doeleinden?
Dank voor uw bijdrage!Bij de ingang van de kerk kunt u producten geven in de mand voor de Voedselbank.

Agenda

De openingsdagen en -tijden van het secretariaat vindt u onderaan deze nieuwsbrief

Repetitie koren:

 • Gelegenheidskoor: elke tweede maandag van de maand 13:30 – 14:30 uur
 • Moea: elke woensdag 19:45 – 21:30 uur
 • Ancora: op donderdag in de oneven weken 19:45 – 21:45 uur

Elke woensdag is er van 10:00 tot 12:00 uur een ontmoetingsochtend, de verdeling over de maand is als volgt:

     Elke eerste woensdag: Thema-ochtend
     Elke tweede woensdag: Spelletjesochtend
     Elke derde woensdag: Midweekviering en koffie drinken
     Elke vierde (en evt. vijfde) woensdag: Creatieve ochtend en spelletjes

Andere activiteiten:
Klik hier om verder vooruit te kijken in het activiteitenrooster

datum  tijd  activiteit
WEEK 47
 ma. 20 nov.  19:30 – 22:00  Maarssenbroek 50
 19:30 – 22:00  De zonnebloem
 wo. 22 nov.  Verkiezingen
 vr. 24 nov.  Vormelingen
WEEK 48
 di. 28 nov.  13:30 – 15:30  Wijkcommissie Valkenkamp
 14:30  Voorbereiding viering
 do. 30 nov.  19:30 – 21:30  Hoquetus
WEEK 49
 wo. 6 dec.  19:30 – 21:30  Vergadering Verrijzenisteam
 do. 7 dec.  Rondleiding groep 2 en 5

Contactgegevens Secretariaat

Geopend*:

 • maandag van 9:00 tot 10:30 uur
 • dinsdag, woensdag en vrijdag van 9:15 tot 11:15 uur

Reigerskamp 611
3607 JK Maarssenbroek
tel. 0346-571111

*Tijdens schoolvakanties is het secretariaat gesloten.