Algemeen

7 posts

Verrijzen=Nieuws nr. 154 vrijdag 17 mei 2024

Inhoudsopgave
Mededelingen
Bericht van overlijden
Ter inspiratie
Bloemetje van de week
Niet maaien in mei
Oproep kerktuin
Eerste Heilige Communie
Zomernieuws vanuit de jeugdcathechese
Meditatie
Extra minicollege op donderdag 30 mei door Gied ten Berge
Vieringen
Collecte
Agenda
Contactgegevens Secretariaat

Verrijzen=Nieuws nr 153 vrijdag 3 mei 2024

Inhoudsopgave
Mededelingen
Ter inspiratie
Bloemetje van de week
Vrede, peace, Frieden, shalom, salaam, paix
Dauwtrappen op 9 mei
Meditatie
Extra minicollege op donderdag 30 mei door Gied ten Berge
Verslag synodale gesprekken
Voorzitter voor de Raad van Kerken Maarssen gevraagd
Vieringen
Collecte
Agenda
Contactgegevens Secretariaat

Bron van bericht in
https://rk-verrijzenisgemeenschap-maarssenbroek.email-provider.eu/web/3kpe4hy6ey/yatkoulwiw/feaks0sftg/wqdixifan8

Geloven in ontmoeting

Wandelen door het landschap van geloven – Toerustingsaanbod en kerkelijke activiteiten door de rooms-katholieke parochie en protestantse gemeenten in De Ronde Venen.