Nieuwe edities van parochieblad ONE en ‘Los’bandig zijn op de website geplaatst.

Er is een nieuwe versie van ‘Los’bandig  (nr. 7 december 2021/januari 2022) en ONE op de website geplaatst. Hierin zijn de vieringen voor de komende tijd vermeld.
Voor ‘Los’bandig klik hier
Voor de ONE klik hier

Tot nader order zijn de vieringen in de kerk toegankelijk voor max. 85 personen.
Voor de vieringen op 24 en 25 december (1e Kerstdag) dient u zich aan te melden (zie ‘Los’bandig). 

Er blijven een aantal richtlijnen van toepassing:
– de anderhalve meter regel blijft van toepassing.
– inmiddels is volkszang weer toegestaan.
– er wordt nog niet gecollecteerd, collectemandjes staan achterin de kerk
– om aanwezig te zijn dient u volgens de landelijke richtlijnen goed gezond te zijn; bij twijfel: blijf thuis!

Let op de aanvangstijden van de vieringen en de voorzorgsmaatregelen