Nieuwsbrief vanuit parochiebestuur en pastoraal team

Door het parochiebestuur en pastoraal team is er een nieuwe beleidsnota gepubliceerd. Klik hier voor de nieuws brief.