Nieuwe corona-regels november 2021

De bisschoppen hebben in het licht van de nieuwe corona-golf de richtlijnen voor de vieringen weer aangescherpt.

Lees hier de huidige stand van zaken.