Parochiële Gesprekstafel

Als parochie willen we mensen met elkaar in gesprek brengen over belangrijke zaken in het leven. We denken dat de parochie de opdracht heeft een plaats te zijn waar vragen die er toe doen, kunnen worden besproken. Dit initiatief brengt mensen bij elkaar die samen zoeken naar wat het dagelijks leven de moeite waard en mooi maakt. Iedereen is welkom, mensen die zoeken naar zingeving, die zich wel of niet met een kerk verbonden voelen of zoeken naar momenten waarop de verbinding met de ander en de Ander kunnen worden ervaren.

De bijeenkomsten vinden om de 6 weken op de donderdag plaats van 19.30 – 21.30 uur plaats in het parochiehuis van Maarssendorp (Breedstraat 1). Na afloop van het gesprek is er een nazit met een drankje. De startdatum is donderdag 29 juni 2023.

De Parochiële Gesprekstafel is iets nieuws. De deelnemers worden uitgenodigd zelf onderwerpen in te brengen en onder leiding van de gespreksleider zal er over het onderwerp van gedachten gewisseld worden. Het doel van de gesprekstafel is om een open gesprek te laten plaatsvinden waarin het luisteren naar elkaar het belangrijkste is.

Er zijn geen kosten aan verbonden. Als u mee wilt doen, graag opgeven op mailadres