Verrijzen=Nieuws nr. 145 vrijdag 12 januari 2024

Inhoudsopgave
; Mededelingen
; Ter inspiratie dagelijksebroodkruimels.nl Filippenzen 4:4-6
; BloemetjeS van de week: Albertje en de 90 jaar geworden Theo de Wit
; Aanmelden en voorbereiden op Eerste Eerste Heilige Communieviering 2 juni 2024 in Johannes de Doperkerk in Mijdrecht / Wilnis.
; Alphacursus Februari 2024: Voor Iedereen die zijn/haar geloof wil verdiepen
; Alzheimer Café Maarssen: Wat is afasie Thema op dinsdag 16 januari 2024: 19:00 uur inloop, start 19:30 uur.
; Thema-ochtend woensdag 7 februari: Historische Kring Maarssen
; Kinderkerst: afgelopen kerstavond 2023 gevierd in de Verrijzeniskerk
; Opbrengst collecten Advent en Kerstmis: kinderboerderij “Otterspoor” en ‘Diaconie en Caritas Raad (DCR)’
; Vieringen
; Collecte
; Agenda
; Contactgegevens Secretariaat

bron
https://rk-verrijzenisgemeenschap-maarssenbroek.email-provider.eu/web/3kpe4hy6ey/t3zvokd5fp/feaks0sftg/wqdixifan8