Verrijzen=Nieuws nr. 135 vrijdag 25 augustus 2023

Inhoudsopgave

 • Inhoudsopgave
  ; Mededelingen
  ; Ter inspiratie
  ; Bloemetje van de week
  ; Maria Tenhemelopneming
  ; Alphacursus September 2023
  ; Hoe een lied het vuur in ons aanwakkert
  ; Vieringen
  ; Collecte
  ; Agenda
  ; Contactgegevens Secretariaat

Verrijzen=Nieuws nr. 135 d.d. 25 augustus 2023, namens het Verrijzenisteam
https://rk-verrijzenisgemeenschap-maarssenbroek.email-provider.eu/web/3kpe4hy6ey/oxyon5uikw/feaks0sftg/wqdixifan8