Verrijzen=Nieuws nr. 132 vrijdag 14 juli 2023

Inhoudsopgave  Verrijzen=Nieuws nr. 132 d.d. 14 juli 2023, namens het Verrijzenisteam

Mededelingen
Ter inspiratie
Bloemetje van de week
Nieuwsbrief parochie inzake beleid.
“De weg koos mij”; Het levensverhaal van zuster Miep Leek
Thuisgeefinitiatief Stichtse Vecht succesvol afgerond
Vieringen
Collecte
Agenda
Contactgegevens Secretariaat