Bezinningsavond 7 februari vanaf 19u30 één van Geest en hart

uit Verrijzen=Nieuws nr. 120 d.d. 27 januari 2023

Bezinningsavond 7 februari
Graag wens ik u allen alle goeds voor het komend jaar. Dat het een gezegend jaar mag worden voor ieder persoonlijk en voor ons als geloofsgemeenschap.
Namens het Verrijzenisteam en de locatieraad nodig ik u van harte uit voor een bezinningsavond op dinsdag 7 februari om 19:30 uur in onze Verrijzeniskerk.Het is nog maar een jaar geleden dat we midden in de coronatijd zaten. Langzaam is alles weer op gang gekomen en toch merken we dat we nog niet gewend zijn aan het nieuwe normaal. Door het pastorale team wordt beleid ontwikkeld, er vindt een herbezinning plaats ten aanzien van wat we wel en niet kunnen; we worden met zijn allen ouder, het kerkbezoek en de betrokkenheid is wat teruggelopen en de financiën baren ons zorgen. We weten het, we zien het gebeuren maar we missen gezamenlijkheid rond de vraag ‘hoe er mee om te gaan?’.

Na een uitstekend gesprek met Pastoor den Hartog en Jos van Os die namens het pastorale team aanwezig waren bij onze voorbereiding, hebben we besloten om een bezinningsavond te houden. Het gesprek met het pastorale team was belangrijk omdat we te maken hebben met randvoorwaarden en beleid dat vanuit het bisdom en vanuit het bestuur van onze parochie naar ons toekomt. Pastoor den Hartog zal tijdens de bezinningsavond ons daar iets over vertellen. Verder willen we samen in kleine groepen kijken waar we enthousiast van worden, wat de mogelijkheden zijn en waar we rekening mee moeten houden.

De avond duurt tot ongeveer 21:30 uur… daarna is er gelegenheid tot napraten.

We hopen dat we met velen samen zijn en het gevoel krijgen dat we één van Geest en één van hart zijn als we de komende paar jaar tegemoet gaan. Wees welkom!
Hans Boerkamp