MB-Exodus – We zijn onderweg!

Mozes was een van de grootste leiders in de wereldgeschiedenis.
Hij bevrijdde een slavenvolk uit Egypte, trok met hen door een zee van water en leidde hen door de woestijn naar een nieuw land.
In het boek Exodus staat beschreven hoe hij dat deed.
Jonathan Sacks heeft daar een commentaar op geschreven. Hij is opperrabbijn en woont in Groot-Brittannië.
Het boek vormt de leidraad voor een aantal mini-colleges.
De minicolleges kunt u volgen op internet via Kerkdienstgemist.nl RK Verrijzenisgemeenschap
We zijn bijzonder blij dat vijf theologen bereid zijn om de minicolleges vorm te geven.

  • Hans Boerkamp verzorgde de inleiding op zondag 4 oktober om 11.30 uur.
  • Op zondag 11 oktober gaat Nico Bulter in op het thema ‘Burgerlijke ongehoorzaamheid’ . De opname hiervan vindt plaats op donderdag 8 oktober om 19.30 in deze kerk. Het is mogelijk om hierbij aanwezig te zijn. De opname begint om 19:30 uur in de Verrijzeniskerk. Er zal dan ook een kort nagesprek zijn.
    Meteen daarna zal het college van Jos van Os worden opgenomen. Ook dit college kunt u bijwonen.
  • Woensdag 14 oktober komen de senioren bij elkaar om 10 uur om over de vragen die bij de minicolleges gesteld worden te praten. U bent van harte uitgenodigd.
  • 18 oktober verzorgt Jos van Os het thema ‘Het licht in het hart van de duisternis’.
  • 25 oktober gaat Bob Smits in op het thema ‘Het geloof van een leider’.
  • Gied ten Berge rondt de colleges af op 25 oktober met het thema ‘Waar was Mozes bang voor?’

Marlies de Meij laat de eerste ronde aan zich voorbijgaan maar is in januari beschikbaar.

U hoeft de colleges niet op zondag te volgen.
U kunt ze ook op een later tijdstip bekijken via bovengenoemde site.

Van de hoofdstukken die uit het boek van Jonathan Sacks behandeld worden is een korte samenvatting gemaakt. Wilt u de samenvatting ontvangen dan moet u een mailtje sturen naar ">het secretariaat o.v.v. Exodus.
U krijgt dan ook verdere informatie toegestuurd.

Na de colleges worden twee data gepland om met elkaar te delen wat we hebben opgestoken, uiteraard op 1 ½ meter afstand. Ieder minicollege eindigt namelijk met een actuele vraag waar u in de loop van de week over kunt nadenken. De vragen zijn leidend voor de bijeenkomst.

We zouden de eerste serie afronden op donderdagavond 5 november in de kerk.
Deze bijeenkomst gaat echter niet door!

Tot onze spijt hebben we dit besluit moeten nemen vanwege de aangescherpte maatregelen om het virus onder controle te krijgen. In de overleggroep hebben we besloten dat we op 24 januari 2021 onze colleges vervolgen. We bekijken de mogelijkheid om voorafgaand aan de colleges een extra avond te houden om de draad weer op te pakken. We hopen dat in de tussentijd veel ten goede is gekeerd.

We zijn reuze benieuwd of deze nieuwe vorm van verbondenheid die in Coronatijd is ontstaan aanslaat, onze kijk op de wereld vernieuwt en ons geloof verdiept.

Hartelijke groet

Hans Boerkamp