Woord van kennis

1 Korintiërs 1: 5 en 6: “Want in Christus zijt ge, naarmate zijn getuigenis bij u ingang vond, in ieder opzicht rijk begiftigd met alle gaven van woord en kennis.”

Wat draagt geloven bij aan de gaven die je hebt? Word je door geloven intelligenter, slimmer of kun je beter leren? Neen, dat bedoelt Paulus niet. Het gaat hier niet om gaven van intelligentie, maar om gaven die je van God ontvangt voor je geloof. Wanneer we groeien in geloof, in de relatie met Jezus, komen zijn woorden ook beter bij ons binnen. We gaan de woorden van Jezus beter begrijpen en die helpen ons om onze gaven te gebruiken. Veel van onze gaven gebruiken we voor onszelf, maar Jezus leert ons de gaven voor anderen te gebruiken. We gaan merken dat we voor andere mensen soms een woord hebben. Dat wil zeggen dat we iemand troosten, bemoedigen, kunnen helpen bij beslissingen te nemen. Dat komt omdat we leren op de ander gericht te zijn.

Naarmate we de woorden van Jezus meer tot ons laten doordringen, gaan ze meer in onszelf leven en worden ze een onderdeel van ons leven. Eigenlijk worden wij een onderdeel van de uitwerking van Zijn woorden. Die woorden worden werkelijkheid in het dagelijks leven en dan blijkt dat we er voor anderen kunnen zijn en dat er soms woorden uit onze mond komen die een ander net nodig heeft.