Waakzaam

1 Thessalonicenzen 5: 1 en 6: “Gij weet zelf heel goed dat de dag des Heren komt als een dief in de nacht. Laten wij dan ook niet slapen als de anderen, maar waken en nuchter zijn.”

Waakzaamheid is wat Paulus ons duidelijk wil maken. Waakzaam zijn op de komst van Jezus. Het gaat in dit hoofdstuk over de terugkomst van Jezus zoals dat gezegd is bij zijn Hemelvaart. Voor veel mensen een onbekend thema. Toch is het goed om hier even bij stil te staan. Jezus kan op vele manieren terugkomen of je tegemoetkomen in het leven. Niet in de laatste plaats doordat je sterft en je voor Hem komt en je met Hem terugkijkt op je leven. Het kan ook dat je Hem ontmoet in een ander mens, in een omstandigheid, in een gebeurtenis. Ben je dan oplettend, ben je waakzaam en herken je Hem in die gebeurtenis? Of loop je een beetje slapend rond en denk je dat alle toevalligheden in het leven toevallig zijn? Dat een bijzondere ontmoeting zonder betekenis is of dat een bepaalde hulp die je ondervindt vanzelfsprekend is? Zo ja, dan loop je slapend rond en ontgaat veel van wat er in je leven gebeurt. Ben je echter waakzaam, dan zie je regelmatig dingen gebeuren die te maken hebben met de dag van de Heer in je leven.

Hij komt als een dief in de nacht, een gezegde om duidelijk te maken dat God onherkenbaar het goede doet in en door mensen, waarin zijn Geest werkzaam is. Onherkenbaar wanneer je slapend leeft, maar wanneer je wakker bent, dagelijks kunt ontdekken.