Verzoening

Efeze 5: 12 en 13: “Wat deze lieden in het geheim doen is te schandelijk om ook maar over te spreken. Alles echter wat aan het licht wordt gebracht, komt in het licht tot helderheid.”

De katholieke kerk kent zwarte bladzijden, zowel in de verre geschiedenis als in de recentere geschiedenis. Het kwaad werd verborgen en verzwegen. Dat zien we op veel plekken in de maatschappij. We zien dat uiteindelijk alles aan het licht komt en openbaar wordt. Dat is een groot goed, dat niets in de duisternis kan blijven en uiteindelijk aan het licht komt. Dat geldt voor de verkeerde zaken in de maatschappij en in de kerk. Het geldt echter ook voor de zwarte kanten van onze eigen ziel. Hoe meer we naar Christus gaan, hoe moeilijker het wordt om duistere kanten verborgen te houden. God brengt alles aan het licht omdat er vergeving en genezing moet komen en dat kan niet wanneer alles in het duister blijft en daar kan voortwoekeren. Hoe pijnlijk het ook is, het is een genade van God dat alles aan het licht komt.

Wanneer het onze eigen ziel betreft, gebeurt dat tussen jou en God en dat kan met behulp van een priester waar je de duistere kanten van jezelf belijdt en waar je dan vergeving over ontvangt. De duistere kanten verdwijnen dan en je hele leven wordt lichter en komt in de helderheid. Wij noemen dat het sacrament van verzoening en vroeger de biecht. Hoe je het ook noemt, God wil de duistere kanten van ons wegnemen en dat kan alleen door ze te benoemen. In het groot van de maatschappij en in de kerk, maar ook die van ons eigen persoon.