Verslag Alpha cursus voorjaar ’23

2023-03-23 Alpha slotavond: Alle tien goed!!

Op donderdag 23 maart was de tiende en laatste avond van de Alphacursus. De deelnemers was gevraagd om een geïnteresseerde mee te nemen voor de feestelijke slotavond. De pastorie werd die laatste avond gevuld met mensen die graag zelf wilden komen zien en ervaren wat er zich allemaal gedurende die Alphacursus in de pastorie in Maarssen had afgespeeld. De bijeenkomst beantwoordde geheel aan de doelstellingen van de Missionaire Parochie, namelijk om aan iedereen binnen de parochie mogelijkheden te bieden om de werking van de Heilige Geest te ervaren.

Samen de kerk beleven

Deze Katholieke Alphacursus bood een laagdrempelige, vreugdevolle kennismaking met het RK geloof.

De maaltijd die aan iedere cursusavond vooraf ging, nodigde ook nu weer uit om op een aangename manier met elkaar kennis te maken. Door de openhartige respectvolle gesprekken in de deelgroepjes, vormde zich al snel een onderlinge band tussen de deelnemers.

 

Uitnodigende thema’s

Tijdens de avonden zijn diverse onderwerpen aan de orde geweest, zoals: “Wie is Jezus?” met een inleiding van pastor Jos van Os. En het thema: “Geneest God ook nu nog?” waarbij pastor Schyns veel heeft uitgelegd over het Sacrament van de Zieken. Deze uitleg werd door de cursisten zeer gewaardeerd. Pastoor Den Hartog leerde ons hoe je kunt bidden: Alleen, maar ook samen en je zo verbonden voelen met de Heer.

Het interessante onderwerp dat zuster Monica aansneed over hoe je de Bijbel kunt lezen, had tot gevolg dat diverse deelnemers graag meer over de Bijbel wilden weten. Daarop heeft zuster Monica met hen een speciaal Bijbelgroepje gestart. Het enthousiasme van de groep is groot.

Het belangrijke thema op zaterdagmiddag 26 maart over de werking van de Heilige Geest werd door allen als zeer bijzonder ervaren. Hans de Kruijff heeft aan de hand van mooie voorbeelden toegelicht hoe de Heilige Geest werkt: De Heilige Geest komt tot jou zoals jij geestelijk op dat moment bent. Wees niet bang; Hij overweldigt je niet. Hij komt als een zacht briesje, liefdevol, troostend en warm.

We hebben met elkaar gebeden en gezongen om de gaven van de Heilige Geest te ontvangen. Iedereen die dat wilde, mocht daarna bij het gebedsteam om persoonlijk gebed vragen door middel van handoplegging door enkele leden van de gebedsgroep. Dit werd door velen als een hoogtepunt van de bijeenkomsten ervaren. Dat de Heilige Geest ook jou zo persoonlijk nabij is! Tranen van vreugde en ontroering zijn daarbij gevloeid.

Ook voor jou een cadeautje

De gaven die de Heilige Geest je geeft, is heel speciaal voor jou persoonlijk. Zodra je deze ontvangt, dan wil je dit delen met anderen. Dat gaat bijna vanzelf. Het lijkt wel op verliefd worden! Je wil erover praten! Daarom werd het verlangen steeds groter om na een week weer samen te komen. De gaven van de Heilige Geest zijn bedoeld voor de opbouw van de kerk en de wereld. De komende tijd zal het steeds duidelijker worden waar de Heilige Geest iedereen persoonlijk naartoe leidt.

Tijdens de feestelijke slotavond kreeg iedere deelnemer een mooi versierd handgemaakt doosje uitgereikt. Hierin zat een persoonlijke bemoediging of Bijbels woord dat die zaterdag, tijdens de handoplegging was ontvangen. Prachtig weergegeven op een perkamenten rolletje, als herinnering aan het moment van die liefdevolle aanraking van de Heilige Geest. Dit gaf wederom een zichtbare herkenning en soms ontroering over wat door Gods genade was gegeven.

Persoonlijke groei

Het is mooi om te zien dat iedereen, zowel deelnemers als het Team, tijdens deze cursus spiritueel is gegroeid. God heeft ons krachtige momenten van gemeenschapsvorming geschonken. Zo hebben we samen zien gebeuren wat het is om met elkaar op weg te gaan in de stijl van de Synodale Kerk. Met gewone mensen die verlangen iets van God te mogen ervaren. Daar is de Alphacursus een goede opstap voor. Op 14 september 2023 start de nieuwe cursus, bestemd voor jong en oud.

Mis ‘m niet.

Je kunt je nu al opgeven bij: Nico Verhoef (06-45612281) of