Plan van God

1 Korintiërs 2: 7: “Wij verkondigen Gods wijsheid, die verborgen was, het geheime plan, door God van alle eeuwigheid ontworpen en bestemd voor onze verheerlijking.”

Veel mensen vragen zich af of het leven een doel heeft, of er een bepaald plan achter alles zit. Andere mensen denken dat het allemaal toeval is, een natuurkundig proces, waarvan wij op dit moment een resultante van zijn. Het overgrote deel van de mensheid gelooft echter dat er een plan achter de schepping zit. Wij geloven dat ook en dat is voor ons heel concreet geworden in de verhalen uit de Bijbel en het leven van Jezus. Het plan van God gaat hierover dat Hij zijn liefde verdeelt over alle mensen die geboren zijn en worden. Dat Hij die mens een vrije wil gaf om lief te hebben of niet. Dat die mens fouten/zonden begaat en dat de schade die dat veroorzaakt, door Gods Zoon wordt goed gemaakt. Zijn plan vertelt dat wij na dit leven een ander leven ontvangen met een lichaam dat niet meer sterft. Dat God alle tranen van onze ogen af zal wissen en dat Hij ons helpt om in dit leven een leven van liefde te leiden tot God en onze naaste. Het is een prachtig plan, dat onderweg in allerlei valkuilen loopt en waar veel verdriet is, veel onrecht en waar we de aarde systematisch plunderen, maar waar ook veel blijdschap, geluk en plezier is. Het plan zorgt dat “onderweg” niet het einde is, maar er een goed einde is wanneer Jezus de schepping heel maakt. Wij vinden het een ingewikkeld plan, maar Gods wegen zijn ondoorgrondelijk. Het is een liefde die het drijft, die wij niet kunnen bevatten.