Pinksternoveen 2023

PINKSTERNOVEEN 2023
Samen met alle christenen in de hele wereld bereiden we ons biddend voor op het pinksterfeest. Jezus zelf gaf zijn leerlingen de opdracht “ de belofte van de Vader af te wachten: Johannes doopte met water, maar gij zult over enkele dagen gedoopt worden met de Heilige Geest” (Handelingen 1,45).
In deze noveen  staan we stil bij wat de Heilige Geest in ons wil bewerken. Hierbij een citaat en een gebed van Paus Franciscus:Het is de Heilige Geest die de geschiedenis van de Kerk en de wereld schrijft. Wij zijn onbeschreven bladzijden, bereid om zijn schrift te ontvangen. In ieder van ons ontwerpt de Heilige Geest originele werken, want nooit is de ene christen geheel identiek aan de andere. Op het eindeloze veld van de heiligheid, doet de ene God, de Triniteit der Liefde, een verscheidenheid van getuigen bloeien. Allen gelijk in waardigheid, maar ook enig in de schoonheid die de Heilige Geest heeft voortgebracht in ieder van hen die door Gods barmhartigheid zijn kinderen zijn geworden. Laten we het niet vergeten: de Heilige Geest is aanwezig in ons. Laten we naar de Heilige Geest luisteren, Hem roepen: Hij is de gave, het geschenk dat God ons heeft geschonken. Laten we Hem zeggen: Heilige Geest, ik ken uw gelaat niet, maar ik weet dat U de kracht bent, dat U het licht bent, dat U bekwaam bent om mij verder te doen gaan en mij te leren bidden. Kom Heilige Geest! Dat is een mooi gebed: Kom, Heilige Geest.

Kom, Heilige Geest!
Hemelse Vader,

toen uw enige Zoon Jezus Christus opstond uit de doden

zond Hij zijn leerlingen uit om “alle volken tot leerling te maken”.

Daaraan herinnert U ook ons door het doopsel:

wij delen allemaal in de zending van de Kerk.

Sterk ons met de gaven van de Heilige Geest,

zodat wij dapper en onvermoeibaar blijven getuigen van het evangelie.

Dan kan de Kerk haar opdracht, die nog lang niet voltooid is,

nieuwe uitdrukkingen geven die leven en licht brengen in onze wereld.

Help ons om de reddende liefde en de genade van Jezus

tastbaar te maken voor alle mensen.

Dat vragen wij U in naam van Jezus Christus,

die met u leeft en heerst in de eenheid van de Heilige Geest,

nu en tot in eeuwigheid. Amen.