Onzichtbaar

1 Petrus 1: 8 en 9: “Hem hebt gij lief zonder Hem ooit gezien te hebben. In Hem gelooft gij, ofschoon gij Hem ook nu niet ziet. Hoe onuitsprekelijk, hoe hemels zal uw vreugde zijn, als gij het einddoel van uw geloof, de redding van uw ziel, bereikt.”

Hoe kan je Jezus liefhebben wanneer je Hem nooit gezien hebt? Hoe kan je in Hem geloven? Dat is een vraag die alle mensen zichzelf een keer moeten stellen. Wat geloof ik en hoe geloof ik? Zovelen zijn ons voorgegaan op deze weg en zij hebben een antwoord gevonden. We denken in deze tijd wellicht dat we het allemaal weten en dat ons verstand het antwoord heeft op alle vragen. We denken dat ze vroeger niet beter wisten en dat we het nu allemaal begrijpen. Het tegendeel is waar. Vroeger begrepen ze het en wij zijn de weg kwijtgeraakt. We denken toch echt niet dat men vroeger dwaas was omdat ze geloofden in een God die de Schepper is en dat wij het nu beter weten? De meest wetenschappelijke en intelligente mensen van die dagen zagen in dat er een God moest zijn. Ook vandaag de dag zijn heel knappe mensen, wetenschappers, er juist van overtuigt dat er een God is en zij hebben Hem lief zonder dat ze Hem ooit gezien hebben. Wat een vreugde is het wanneer je ook vandaag de dag kunt geloven dat er een God is. Dat opent een geweldig perspectief in het leven en geeft een blijdschap die je niet kunt beschrijven. Wil je ook niet op zoek? Kom gerust binnen in het huis dat aan Hem is gewijd en ga op zoek en ontdek op jouw wijze de weg naar Hem die je nooit gezien hebt.