Onvergankelijk

1 Petrus 1: 18 en 19: “Gij weet dat gij niet met vergankelijke dingen, zoals goud en zilver, zijt verlost uit het zinloze bestaan dat gij van uw vaderen had geërfd. Gij zijt verlost door het kostbaar bloed van Christus, het lam zonder vlek of gebrek.”

Wat is de zin van het leven? Waarom ben ik hier op aarde? Het zijn zo maar vragen die bij veel mensen zo af en toe naar boven komen. Vooral in tijden van moeilijkheden en wanneer de dood nadert. We noemen dat wel zingevingsvragen. De oude catechismus stelde die vraag als volgt: “Waartoe ben ik op aarde?” Het antwoord kennen veel mensen nog wel: “Om hier en in het hiernamaals gelukkig te worden.” Het leven heeft een doel, een betekenis die we niet altijd begrijpen. Zeker niet in moeilijke omstandigheden, maar dan kunnen we leren beseffen dat het leven in Gods hand gehouden wordt. Dat hoe we leven belangrijk is. Leven we alleen voor de vergankelijkheid, zeg maar voor bezit en plezier, zaken die tijdelijk zijn en die we niet mee kunnen nemen. Of leven we voor zaken die goed zijn voor de ziel, die ons een beter mens maken? Jezus kwam op deze aarde om te laten zien dat God naar de mens omzag. Hoe Zijn liefde in Jezus duidelijk werd en hoe wij navolgers van die liefde kunnen zijn. Dat wat wij doen een betekenis heeft voor de eeuwigheid en onszelf opbouwt tot mensen die verder kijken dan bezit of goederen, maar vooral gericht zijn op de binnenkant van de mens. Onvergankelijk zijn zaken als liefde, goedheid en zorg voor anderen. Voor ontmoeting met je naaste en van hart tot hart het leven met anderen delen. Dan wordt ons leven meer en meer zinvol.