Liefde en wet

Romeinen 13: 10: “De liefde berokkent de naaste geen enkel kwaad. Liefde vervult de gehele wet.”

Wij worden geacht het wetboek van Nederland te kennen. Daarin staat wat we wel en vooral niet mogen doen. We kennen allemaal de verkeersregels en velen zijn ook de belangrijkste belastingregels machtig. Allemaal geboden en verboden en we vinden dat heel normaal. Wanneer we echter over de kerk praten, hebben veel mensen een beeld van een instituut met allemaal regels wat ze niet mogen. Daar schrikken we wel van, terwijl die regels niets zijn vergeleken met de Nederlandse wetgeving. Dan komt Paulus ook nog eens aan met een korte zin die over alle kerkelijke regels gaat. De liefde vervult de hele wet.

Paus Franciscus benadrukt het keer op keer: “Iedereen is welkom, zonder toelatingseisen.” De wet van de kerk is er om mensen gelukkig te maken, om schade aan elkaar en jezelf te voorkomen en om samen een gemeenschap te vormen waar iedereen tot recht komt. Van het jongste leven tot het oudste leven. Nu heeft de kerk behoorlijk wat steken laten vervallen in het opleggen van haar moraal, maar erachter zit een diep respect voor het leven en het voorkomen van schade aan levens.

Alleen dat mag ieder mens zelf ontdekken. Liefde laat zich niet zo maar uitleggen, dat is een reis in het leven. Gods liefde is zo groot, daar heb je minstens een heel leven voor nodig om te ontdekken wat dat betekent. Ga je mee op deze reis?