Leven door de Geest

Romeinen 8: 9a: “Maar uw bestaan wordt niet beheerst door het vlees, doch door de Geest, omdat de Geest van God in u woont.”

Een oproep waar we als maatschappij eens aandacht aan zouden moeten geven. Door het vlees beheerst wil zeggen dat we ons laten leiden door meer spullen willen, rijker willen worden, groter willen wonen, nog meer reizen etc. Het zijn de wetten van de economie die leidend zijn in het politieke gesprek. Het gaat dan over welvaart en niet over welzijn. Wanneer we ons door de Geest van God laten leiden, dan komen er andere regels en wetten om de hoek kijken. Geen macro-economische cijfers, aandeelhouders belang en groeicijfers. Neen, dan gaat het over of iedereen voldoende te eten heeft, of er zorg is voor elkaar, of we goed omgaan met de schepping en hoe we de economie nodig hebben om dat voor elkaar te krijgen. Niet beheerst worden door het vlees geeft je vrijheid omdat je niet in een competitie leeft, niet meer hoeft te hebben dan een ander of beter dan een ander hoeft te zijn. Dan gaat het om tevredenheid, om vrede en goed leven met elkaar. Zo zijn we als kerk, als geloofsgemeenschap met elkaar op weg. Om met al onze tekortkomingen, een gemeenschap op te bouwen vanuit de Geest. Gewoon, omdat Hij in ons woont.