Kruis

1 Korintiërs 2: 2: “Ik had mij voorgenomen u geen enkele wetenschap te brengen dan die van Jezus Christus en zijn kruis.”

Het christelijk geloof is eigenlijk heel simpel. Jezus Christus en zijn kruis zegt Paulus. Simpel en gelijktijdig ook weer best moeilijk. Is het kruis van Jezus simpel te begrijpen? Waarom moest Hij aan het kruis en wat heeft dat teweeg gebracht? We zeggen dat Jezus aan het kruis ging om ons te redden van onze zonden. Het begrip zonden is een woord waar we tegenwoordig wat moeilijk naar kijken. We zijn ons allemaal bewust dat we tekort komen, verkeerde dingen doen, maar het drukt niet zo zwaar op ons als ‘zonden’. Toch is het dat wel. Het zijn de zaken die scheiding aanbrengen tussen ons en God en ons en onze naaste. Wanneer er verwijdering ontstaat omdat we iemand pijn doen en de relatie daarmee schade oploopt. Wanneer we dat tegenover God doen, dan ontstaat er een kloof die geheeld moet worden. Omdat de mens dat niet kon en kan, heeft Jezus zichzelf gegeven om die kloof te dichten. Dat deed Hij niet voor een enkel mens, maar voor de hele mensheid. Wanneer er een kloof ontstaat tussen God en ons, de zonde, dan is het gevolg daarvan de dood. Dat heeft Jezus op zich genomen en Hij heeft de kloof voor iedereen, voor eens en altijd gedicht. Simpel niet waar? Neen, niet zo simpel, want we moeten dat wel aanvaarden en dat is niet door iedereen zomaar gedaan. Gelukkig helpt de H. Geest ons daarbij, het komt goed.