Hemels Jeruzalem

Openbaringen 21: 10 en 11: “En hij bracht mij in de geest op een zeer hoge berg en toonde mij de heilige stad, Jeruzalem, terwijl zij van God uit de hemel neerdaalde, stralend van de heerlijkheid Gods: zij schitterde als het kostbaarste gesteente, als kristalklare jaspis.”

Jeruzalem is een bijzondere stad. Hoewel er veel grotere en belangrijkere steden allang verwoest zijn en nooit meer herbouwd (b.v. Babel), bestaat Jeruzalem nog steeds en is zij ook nu nog een stad die in het centrum van de belangstelling staat. Niet alleen als centrum van 3 geloofsrichtingen, maar ook als politiek hangpunt. In de Bijbel is Jeruzalem de stad waarom het draait, nadat David deze veroverd heeft en Salomo er de tempel liet bouwen.

In de geschiedenis van Jezus komt de stad ook regelmatig voor en uiteindelijk zal Hij er sterven en weer opstaan. In visioenen van profeten is Jeruzalem ook een belangrijke stad waar veel om draait. Uiteindelijk vertelt Johannes dat er een nieuw Jeruzalem komt en dat deze uit de hemel neerdaalt. We moeten dan niet denken aan een stad met stenen en hoge gebouwen. Het is een hemelse stad en hoe die eruit ziet weten we natuurlijk niet, maar God bouwt met mensen in mensen. Het zal daarom vermoedelijk iets zijn dat bestaat uit een rijk van recht en gerechtigheid van en door mensen. Dat is misschien wel zo mooi van dit visioen. Je mag zelf bedenken hoe een stad uit de hemel eruit zal zien. Johannes gebruikt edelstenen om het te beschrijven. Hoe zou jij dat doen?