God als mens

Romeinen 16: 25 en 26a: “Aan Hem die de macht heeft u sterk te maken

volgens het evangelie van Jezus Christus, dat ik verkondig, volgens de openbaring van het mysterie, dat eeuwenlang verzwegen bleef maar nu is onthuld.”

Deze week vieren we Kerst, het grote feest van Jezus geboorte. We vieren dat niet alleen als christenen, maar de hele wereld viert het. In het westen velen als familiefeest zonder aan Jezus te denken. Toch heeft het iedereen in de greep. Samenkomen, samen eten, soms cadeaus en saamhorigheid. Een diep verlangen naar vrede in ons huis, in de wereld om ons heen, in de wereld. Jezus kwam naar deze wereld, God in mensengestalte en Hij kwam onder ons leven. Niet langer een God ver weg in de hemel, onbereikbaar en beangstigend, maar God als mens van vlees en bloed. Hij kwam om ons te redden van de hopeloosheid en eigenlijk snappen we er niets van. Een baby, afhankelijk van moedermelk en de zorg van vader en moeder? Waarom geen trompetgeschal en engelen die als een leger de hemelen openscheuren en God die naar deze aarde komt met macht en majesteit? Zo zouden wij het ongetwijfeld doen. Onze macht laten zien. God doet dat ook. Hij laat zijn macht zien, zijn macht om menselijk te zijn, kwetsbaar en hulpeloos. Het is inderdaad een mysterie waar we over kunnen nadenken onder de kerstboom. Zalige Kerst!