Gerry neemt afscheid van PG Maarssen

Tijdens de 3e restauratiefase begonnen, meer dan 20 jaar met hart en ziel ingezet als bestuurslid, als lid locatieraad en pastoraatsgroep…maar er is een tijd van komen en gaan, zo besloot Gerry Goedendorp. Tijdens de vergadering van afgelopen donderdag hebben we als pastoraatsgroep en locatieraad afscheid genomen. Er werden herinneringen opgehaald, anekdotes gedeeld over moeilijke, mooie en intense momenten. ‘t was niet altijd makkelijk, maar wel heel duidelijk, dat is Gerry. De kracht van verbinding stond centraal en kenmerkt haar als geen ander, zo concludeerde Wim in zijn dankwoord.

Met bloemen en het licht van de Drie-eenheid bedankten we haar voor zovele jaren van toewijding. Gerry, we zullen je missen. Maar we zijn heel dankbaar voor al het gezegende werk dat je voor onze geloofsgemeenschap hebt gedaan, en….gelukkig blijf je actief in de diaconie !