Erfzonde

Romeinen 5: 12 en 14b: “Door één mens is de zonde in de wereld gekomen en met de zonde de dood en zo is de dood over alle mensen gekomen, aangezien allen gezondigd hebben. Adam nu is het beeld van de Mens die komen moest.”

Paulus spreekt in dit moeilijke hoofdstuk over de erfzonde. Dat is vandaag de dag een moeilijk onderwerp. Hoe kan het dat God ons allemaal laat boeten voor de fout van de eerste mens? Een kind dat geboren wordt is toch onschuldig? Zo maar twee vragen die opgeworpen worden wanneer het om de erfzonde gaat. Nu leent de ruimte niet om alles uit te leggen, maar er zit een genade in de leer van de erfzonde en dat zien we in de aangeplakte tekst van 14b. Adam verwijst naar de komst van Jezus en Paulus legt uit dat wanneer de zonde door één mens is gekomen deze ook door één mens wordt weggenomen. Zoals we allemaal “slachtoffer” zijn van de erfzonde, zijn we ook allemaal genezen door het offer van Jezus. Er hoeft hierdoor niet voor elke zonde boete worden gedaan of een rechtvaardige daad te staan. Eén daad was voldoende om alle mensen te bevrijden van de eeuwige dood. Je kunt dat een onbegrijpelijk redenering vinden, maar het is wel zoals we geloven dat er gebeurd is. Het zijn de woorden van Jezus zelf die aan het kruis zei: “Het is volbracht.”