Bidden

Romeinen 8: 26: “Evenzo komt de Geest onze zwakheid te hulp. Want wij weten niet eens hoe wij behoren te bidden, maar de Geest zelf pleit voor ons met onuitsprekelijke verzuchtingen.”

Bidden vinden veel mensen best moeilijk. Hoe praat je met God? Wat zeg je eigenlijk? Moeten er bepaalde woorden worden gebruikt? In de kerk gebruiken we vaak vaste gebeden die door de priester/voorganger worden opgezegd. Samen bidden we vaak het Onze Vader of antwoorden we op een liturgische tekst. Bidden is gewoon praten met God. Niets meer en niets minder. Jezus zegt: “Geen omhaal van woorden.” Doe niet ingewikkeld. Denk maar aan je vader of moeder, een goede vriend(in) en hoe je met hen praat. Zo praat je ook met God. Wat zeg je dan? Nou, dat komt van de Geest die ons helpt om de woorden te vinden, om de onderwerpen te vinden waarover we het hebben, zodat het niet zinloos gepraat is, maar doelgericht en concreet. Het lijkt soms vreemd dat je wel praat en niets terug hoort. Tja, het komt inderdaad heel weinig voor dat je rechtstreeks een stem hoort of ervaart van God die antwoord. Toch ervaren heel veel mensen dat God wel hoort. Niet zozeer in wat er direct in hun oren komt, maar wel wat in de praktijk van het leven gebeurt en wat er zich in hun binnenste afspeelt.

De Geest geeft niet alleen ongemerkt in wat we mogen/kunnen bidden, maar geeft ons ook ongemerkt het antwoord, zo ontdekken we later.