Bevrijd van de wet

Galaten 4: 4 en 5: “Maar toen de volheid van de tijd gekomen was, heeft God zijn Zoon gezonden, geboren uit een vrouw, geboren onder de wet, opdat Hij hen die onder de wet stonden zou bevrijden, opdat wij de rang van zonen zouden verkrijgen.”

We zeggen wel eens dat iemand boven de wet staat. Daarmee bedoelen we dat iemand zich niet aan de regels hoeft te houden omdat hij belangrijk is. Het heeft meestal een negatieve toon. Paulus gebruikt deze uitdrukking om aan te geven dat het een bevrijding is wanneer je niet meer aan de wet hoeft te voldoen, maar daarvan bevrijd bent. Hij voegt daar wel iets aan toe. Je dient je dan wel als een zoon of dochter te gedragen. Oftewel, met de vrijheid komt ook de verantwoordelijkheid om los van voorschriften, je als een goed mens te gedragen. Wanneer je zoon en dochter van God bent, dan weet je ook wat Hij van ons vraagt om het beeld van God uit te dragen. Wij zijn vertegenwoordigers van zijn liefdeswet en weten in ons hart wat dat betekent. Wanneer we ons volgens die liefdeswet gedragen, dan zijn we los van de wet van regels en voorschriften en leven we in volkomen vrijheid. Iets wel of niet doen is dan geen gevolg van een wet, maar een gevolg van liefde. We zijn dan echt Gods kinderen.