Behoeften

Romeinen 8: 9a: “Maar uw bestaan wordt niet beheerst door het vlees, doch door de Geest, omdat de Geest van God in u woont.”

Wanneer je om je heen kijkt zou je niet zeggen dat ons bestaand niet beheerst wordt door het vlees. Hiermee wordt bedoeld dat we gericht zijn op het lichamelijke, de vervulling van onze behoefte, het altijd meer willen hebben aan aardse goederen. Zeker in het westen van de wereld gaat het meestal om meer consumptie, meer spullen, meer vakantie etc. Het gaat hierom dat de dingen die we nodig hebben voldoende zijn voor een gelukkig leven, maar dat we meegesleept worden in een leven dat steeds erop uit is om de behoeften te bevredigen. Dat is leven naar het vlees. Jezus zegt echter dat we ons moeten richten op het koninkrijk van God en dat God wel weet dat we kleding, voedsel en een dak boven ons hoofd nodig hebben.

Het klopt dat wij dat basisbehoeften noemen en dat er zoveel meer is dan de basisbehoeften. Dat is er wel, maar hebben we het nodig? Het put de aarde uit, zorgt voor extra natuurrampen, het zorgt voor een oneerlijke verdeling van welvaart en, misschien wel het belangrijkste, je wordt er op den duur niet gelukkig van.

Willen we echt vrij leven, dan is het zaak dat we leven vanuit Gods Geest. Dan kunnen we de goederen van deze wereld gebruiken met wijsheid, zijn we tevreden met wat we hebben en gunnen we de ander hetzelfde, oftewel, wij hoeven niet onszelf op de eerste plaats te stellen. Een rustig en vredig leven is het wanneer je tevreden bent.