Ariëns herdenking Enschede

LANDELIJKE ARIENS-HERDENKING 2023

De jaarlijkse Ariënsgedachtenis-viering zal ook dit jaar weer plaatsvinden op de derde zondag van november, te weten 19 november a.s.

Zoals gebruikelijk wordt deze eucharistieviering gehouden in de Sint Jacobus de Meerderekerk aan de Oude Markt 1 te Enschede. Aanvang 11.00 uur.

 

Celebranten zullen zijn

Mgr. Th.C.M. Hoogenboom, hulpbisschop van het aartsbisdom Utrecht,

P.F. Daggenvoorde, pastoor van de Jacobus de Meerdere-parochie van Enschede, geassisteerd door diaken A.J.H. van Vilsteren, diocesaan diaconaal werker van het aartsbisdom Utrecht.

Het thema van de viering is: “Ariëns als parochieherder”.

Bij alle activiteiten die Ariëns ondernam, moeten we niet vergeten dat hij ook (en allereerst) kapelaan resp. pastoor en dus parochieherder was.

Medewerking verleent o.a. de Stadsharmonie Enschede (v/h Kon. Enschedese Leo Harmonie, in 1893 door Ariëns zelf opgericht).

Na de H. Mis is iedereen welkom in het parochiecentrum achter de kerk voor een informeel samenzijn.

Er zullen ook weer boeken en kaarsen te koop zijn.

Hoogachtend,

Het Ariëns Comité