Lichaam

1 Korintiërs 6: 19 en 20: “Gij weet het, uw lichaam is een tempel van de heilige Geest, die in u woont, die gij van God hebt ontvangen. Gij zijt niet van uzelf. Gij zijt gekocht en de prijs is betaald. Eert dan God met uw lichaam.”

We geven veel om ons uiterlijk, althans dat is aan de omzet van schoonheidsmiddelen wel te zien. Dat is denk ik niet wat Paulus bedoelt. Het gaat hem erom dat we zorgvuldig met ons lichaam omgaan als van God ontvangen. Wat we met het lichaam doen is daarom belangrijk. Houden we het schoon en zuiver door verkeerde zaken te vermijden en met ons lichaam geen zaken te doen die tegen Gods wet ingaan. Je kunt daarbij denken aan hoererij, moord of andere misdaden. Daarvoor gebruiken we ons lichaam en die is door Jezus vrijgekocht van de zonde. Dat geldt in nog meerdere mate wat anderen ons aandoen. Wanneer iemand een ander zijn lichamelijke integriteit overschrijdt is deze zwaar zondig bezig.

 

Een ander aspect is het eren van God met ons lichaam. Dat doen we bijvoorbeeld in de vieringen waarin we God groot maken. Dat doen we ook met ons lichaam wanneer we gaan staan, knielen, onze handen opheffen bij een gebed of wellicht ons armen omhoog steken bij een loflied. In Afrika weten ze veel beter hoe ze dat kunnen doen dan wij. Het gaat om het begrip dat we naar geest, ziel en lichaam geschapen zijn en dat we met deze drie delen ook God dienen en Hem eren.