MB Verrijzen=Nieuws nr. 155 vrijdag 31 mei 2024

Mededelingen
Dit is Verrijzen=Nieuws nr. 155 d.d. 31 mei 2024 die u namens het Verrijzenisteam vanuit het secretariaat van de Verrijzeniskerk wordt toegestuurd.

Tijdens de openingstijden van het secretariaat (zie onderaan dit bericht) bent u van harte welkom. Ook voor bijvoorbeeld het opsteken van een kaarsje.

Intenties kunt u opschrijven in het boek dat, voor aanvang van vieringen, op de balie in de hal van ons kerkcentrum ligt. U kunt ook vooraf uw intentie doorgeven aan het secretariaat. Dit kan tot vrijdagochtend 10:30 uur.

Maandag 27 mei is Bernadette Paardekooper overleden. Zij was 69 jaar. Zij zou binnenkort (op 11 juni) 70 jaar worden. Bernadette was een trouw kerkganger in onze Verrijzenisgemeenschap. En zij was actief in onze Seniorengroep en in de Katholieke Bond voor Ouderen. Ze woonde in Boomstede.

De uitvaartplechtigheid zal aanstaande zaterdag 1 juni om 11:00 uur plaatsvinden in onze Verrijzeniskerk.

Dat ze mag zijn bij God. We wensen haar familie en vrienden steun, kracht en Gods nabijheid toe.

Woensdag 29 mei overleed een van de Oekraïense vrouwen die met haar kinderen als vluchteling in Maarssenbroek verbleef. De jonge vrouw vluchtte uit Charkiv, dat opnieuw zwaar onder vuur ligt van het barbaarse Russische leger. Ze werd hier ongeneeslijk ziek. Ze laat twee jonge kinderen en een man achter, die tijdig terug mocht komen van het front om voor zijn gezin te zorgen. De vrouwen van onze Verrijzenisgemeenschap maakten voor haar een omslagdoek, symbool voor de liefdevolle mantel van God. We bidden dat zij nu in Gods Eeuwige Vrede mag zijn, bevrijd van alle pijn, onrecht en oorlog. We bidden voor haar kinderen, haar man en alle slachtoffers van de oorlog waarvoor zij moest vluchten.

Ter inspiratieHet is al eens gebeurd
Het is al eens gebeurd, weet je,
dat de nacht verdrongen werd
door de opgaande zon.
Het is al eens gebeurd, weet je,
dat de koude van de winter
moest wijken
voor de warmte van de lente.
Het is al eens gebeurd, weet je,
dat een dode boom
nieuwe scheuten kreeg.
Dat is al meer dan eens gebeurd.
Waarom zouden wij dan
halstarrig blijven beweren
dat we machteloos zijn,
dat dood dood is?
Carlos Desoete

Actie kerkbalans 2024‘Geef vandaag voor de kerk van morgen’
Beste medeparochianen,
Ook dit jaar zijn In de maand februari weer vele vrijwilligers binnen onze geloofsgemeenschap actief geweest voor de Actie Kerkbalans, bedoeld om aan onze parochie en onze geloofsgemeenschap financiële draagkracht te geven.Wij kunnen u melden dat het totaal van de schriftelijk toegezegde bedragen thans  € 34.388,- bedraagt. Dit betekent wel dat wij daarmee nog zo’n € 2.600,- van het nagestreefde bedrag van € 37.000,- verwijderd zijn. Wij vertrouwen erop dat ook dit jaar het nagestreefde bedrag kan worden bereikt.Uiteraard willen wij langs deze weg al diegenen die hun toezegging en bijdrage voor 2024 gedaan hebben of dit in de komende maanden nog gaan doen, heel hartelijk danken! Mede dankzij uw financiële steun kunnen wij als geloofsgemeenschap onze toekomst binnen de parochie blijven zekerstellen.Onze dank gaat ook uit naar al die mensen die deze actie mogelijk hebben gemaakt. Het is altijd een hele organisatie waarbij veel mensen betrokken zijn. Vrijwilligers die de enveloppen vulden met de formulieren, vrijwilligers die de enveloppen rondbrachten en niet te vergeten de mensen die deze vrijwilligers aanstuurden, de wijken hebben uitgezet, de gegevens hebben verwerkt e.d., allemaal uitermate bedankt voor jullie geweldige inzet!En tot besluit willen wij nogmaals de mogelijkheid onder uw aandacht brengen om uw bijdrage voor de komende jaren te regelen middels een periodieke gift met een onderhandse acte van schenking, Mocht U uw bijdrage nog niet op deze wijze doen (of uw toezegging willen wijzigen), dan kunt U dit kenbaar maken bij Mevrouw Ria van der Mark, die de Administratie Kerkbijdragen RK Verrijzenisgemeenschap verzorgt. U kunt haar daarvoor bereiken op telefoonnummer 0346-562653 of door een e-mail te sturen (klik hier) . Zij zorgt er dan voor dat u hiervoor de benodigde informatie krijgt voor het kunnen invullen van de onderhandse acte van schenking.En tot besluit hebben wij nog het volgende advies. Ingeval u niet de mogelijkheid had om de envelop bij uw contactpersoon te bezorgen of u heeft onverhoopt geen envelop ontvangen en u zou toch een bijdrage willen geven, uw kerkbijdragen en giften zijn altijd zeer welkom. Ook een eventuele extra bijdrage!U kunt uw bijdrage blijven storten:
IBAN NL89 INGB 0003 5341 65
t.n.v. RK Par. St Jan de Doper – Kerkbijdragen Verrijzenisgem. MaarssenbroekNogmaals, dank namens de Financiële Commissie van de Actie Kerkbalans,
Albert-Jan Schnell
Eerste Heilige Communie

Aanstaande zondag 2 juni doen 12 kinderen hun Eerste Heilige Communie, in de H. Johannes de Doperkerk te Mijdrecht. Vanuit de Verrijzeniskerk mogen Fedde Bakker en Mason van Zuidam voor het eerst aan tafel gaan, om het heilige brood in ontvangst te nemen. U bent van harte welkom om deze feestelijke viering bij te wonen. De viering is om 11:00 uur. Pastoor Den Hartog zal voorgaan.MeditatieStilte is de basis voor een leven met aandacht
De meditatiegroep komt in stilte bij elkaar op maandag 3 en 17 juni.
Locatie: het kerkcentrum van de Verrijzenisgemeenschap, Reigerskamp 611.
Tijd: 20:00 – 21:15 uur (deur is open om 19:45).
We hopen u een keer op genoemde avonden ‘in stilte’ te mogen begroeten.
Meer informatie: stuur een e-mail naar Monique Kaldenbach of bel naar tel.nr. 06-30587173.

Zondagmiddagconcert 9 juni
Het laatste concert in de serie Zondagmiddagconcerten in de H. Johannes de Doper kerk in Mijdrecht/Wilnis, op zondag 9 juni om 15.00 uur, is weer een héél bijzonder concert. De Nederlandse top-organist Hayo Boerema, organist van de Laurenskerk in Rotterdam, is de concertgever. Hayo komt samen met het Split Level Trio. Dit trio bestaat uit drie improvisatoren die één ding gemeen hebben: bij voorkeur geen afspraken maken van tevoren. Laat het maar komen; zoals Louis van Dijk ooit zei: klinkt het niet, dan botst het wel! U bent allemaal van harte welkom. Als u komt, hoort u bovendien bij de eersten die het Concertboek voor het nieuwe seizoen gaan ontvangen!
Seniorenraad Stichtse Vecht

De Seniorenraad Stichtse Vecht bouwt  – samen met zo veel mogelijk partners – permanent aan een beweging van senioren in Stichtse Vecht. Een beweging die mensen verbindt, informeert en bewust maakt. Zij vertolken de stem van alle inwoners van Stichtse Vecht die als zij de tijd van leven hebben ook senior zullen worden. Onder meer door gevraagd en ongevraagd adviezen uit te brengen, mee te denken en informatie te verstrekken aan beleidsmakers in Stichtse Vecht en relevante instanties. Op die manier willen we ervoor zorgen dat zij allen in hun (beleids)plannen, projecten en activiteiten senioren betrekken, hun belangen meewegen en hun meerwaarde erkennen.

Tegelijkertijd spant de Seniorenraad Stichtse Vecht zich in, om dwarsverbanden te leggen en mensen en organisaties met elkaar te verbinden. Om dit werk goed te kunnen doen, hebben zij open oor en oog voor wat er leeft onder senioren.

Regelmatig brengt de Seniorenraad Stichtse Vecht een zogenaamde “Nieuwsflits” uit. Klik hier om de laatste Nieuwsflits te lezen. Wanneer u de nieuwsflits in het vervolg graag in uw mailbox wilt ontvangen klik dan hier om u hiervoor aan te melden.

Vieringen

Komende vieringen:

 • Zondag 2 juni om 10:00 uur:
  Hans Boerkamp gaat voor in een Woord- en Liedviering waarin Marianne Broeke haar verhaal vertelt, met koor Moea o.l.v. Dorie van Wegen en Toko Tsuchiya aan de piano*
 • Zondag 9 juni om 10:00 uur:
  Hans Boerkamp gaat voor in een Woord- en Communieviering, met koor Ancora o.l.v.. Yvonne van der Mark en Jim Berben aan de piano*
 • Zondag 16 juni om 10:00 uur:
  Pastoor Den Hartog gaat voor in een Eucharistieviering, met koor Moea o.l.v. Dorie van Wegen en Toko Tsuchiya aan de piano*
 • Woensdag 19 juni om 10:00 uur:
  MIDWEEKVIERING; Pastoor Den Hartog gaat voor in een Eucharistieviering

* wijzigingen voorbehouden

Handige linkjes:

De vieringen van Maarssen-Dorp (Heilig Hartkerk) zijn te volgen via RTV Stichtse Vecht. Bij Ziggo op kanaal 44 en bij KPN op kanaal 1332. De vieringen beginnen om 10:00 uur.

Op alle zondagen is om 10:00 uur op NPO 2 een live eucharistieviering te volgen.
Zondag 2 juni komt deze vanuit de St. Joriskerk in Eindhoven.
Zondag 9 juni vanuit de St. Franciscusbasiliek in Bolsward.
Zondag 16 juni vanuit de Heilig Hart van Jezuskerk in Roermond.

Collecte

Een gift voor onze eigen Verrijzenisgemeenschap kunt u doen tijdens de collecte in de viering. Maar u kunt uw bijdrage ook overmaken:
IBAN: NL31 RABO 0340 1423 16
t.n.v. RK St. Jan de Doper – Maarssenbroek
Of scan de QR-code die hiernaast is afgebeeld.
Zou u indien mogelijk aan willen geven welk deel van uw gift voor onderhoud van het kerkgebouw is bestemd en welk deel voor pastorale doeleinden?
Dank voor uw bijdrage!Bij de ingang van de kerk kunt u producten geven in de mand voor de Voedselbank.De vitrine van de Wereldwinkel staat daar ook. Wereldkado’s zijn eerlijk, lekker, mooi, authentiek en waardevol.

Agenda

De openingsdagen en -tijden van het secretariaat vindt u onderaan deze nieuwsbrief

Repetitie koren:

 • Gelegenheidskoor: elke tweede maandag van de maand 13:30 – 14:30 uur
 • Moea: elke woensdag 19:45 – 21:30 uur
 • Ancora: op donderdag in de oneven weken 19:45 – 21:45 uur

Elke woensdag is er van 10:00 tot 12:00 uur een ontmoetingsochtend, de verdeling over de maand is als volgt:

     Elke eerste woensdag: Thema-ochtend
     Elke tweede woensdag: Spelletjesochtend
     Elke derde woensdag: Midweekviering en koffie drinken
     Elke vierde (en evt. vijfde) woensdag: Creatieve ochtend en spelletjes

Andere activiteiten:
Klik hier om verder vooruit te kijken in het activiteitenrooster

datum  tijd  activiteit
WEEK 23
 ma. 3 jun.  19:45 – 21:30  Meditatie
 do. 5 jun.  06.45 – 24:00  Europese Verkiezingen
 vr. 7 jun.  10:00 – 12:00  Seniorengroep
WEEK 24
WEEK 25
 ma. 17 jun.  19:45 – 21:30  Meditatie
 di. 18 jun.  18:30 – 21:30  Alzheimercafé

Contactgegevens Secretariaat

Geopend*:

 • maandag van 9:00 tot 10:30 uur
 • dinsdag, woensdag en vrijdag van 9:15 tot 11:15 uur

Reigerskamp 611
3607 JK Maarssenbroek
tel. 0346-571111

*Tijdens schoolvakanties is het secretariaat gesloten.