Verrijzen=Nieuws nr 153 vrijdag 3 mei 2024

Mededelingen
Dit is Verrijzen=Nieuws nr 153 d.d. 3 mei 2024 die u namens het Verrijzenisteam vanuit het secretariaat van de Verrijzeniskerk wordt toegestuurd.

Tot en met 12 mei is het secretariaat gesloten in verband met de Meivakantie. Wij zijn per e-mail bereikbaar. In dringende gevallen kunt u het nummer bellen dat is ingesproken op het antwoordapparaat.

Intenties kunt u opschrijven in het boek dat, voor aanvang van vieringen, op de balie in de hal van ons kerkcentrum ligt. U kunt ook vooraf uw intentie doorgeven aan het secretariaat. Dit kan tot vrijdagochtend 10:30 uur.

Ter inspiratieDe stilte is uw huis
U woont niet in de storm, o Heer,
maar in een zacht geruis.
Wie zwijgt en luistert hoort steeds meer:
de stilte is uw huis.
Een stilte die zich horen laat,
heel zacht, nog ongekend;
ze fluistert van wat komen gaat
en wie U voor mij bent.
Ik zoek de stilte, zoek een rust
die ruimte maakt in mij.
Ik adem op, ik ben gerust
en voel U heel dichtbij.
Erik Idema

Zondag 21 april was ons bloemetje voor Bernadette Paardekooper. Zij kan een steuntje in de rug goed gebruiken.

Afgelopen zondag 28 april ontvingen Wim en Ria Norbart het bloemetje van de week. Ook zij kunnen een steuntje in de rug goed gebruiken.

Lintje
En er was een bloemetje voor Stefan van Dijk. Want het heeft Zijne Majesteit de Koning behaagd hem te benoemen tot Lid in de Orde van Oranje-Nassau vanwege zijn verdiensten op het terrein van religieus leven en wijkcohesie.Bedankt
Iedere week volgen wij ‘s zondags de dienst in onze Verrijzeniskerk. Zeer verrast waren wij, dat Marlies bij de mededelingen vooraf zei, dat het bloemetje van de week voor ons was bestemd. Anton en Anneke kwamen het na afloop van de dienst brengen, wat wij ook zeer waardeerden. Hartelijk dank voor dit lieve gebaar, het is ook nog eens een prachtig boeket. Heel fijn, dat we ondanks dat we niet meer lijfelijk aanwezig zijn bij de dienst, toch niet vergeten worden. Nogmaals heel hartelijk bedankt.
Wim en Ria Norbart

Vrede, peace, Frieden, shalom, salaam, paix

Op 5 mei gaan we het tachtigste jaar in van de vrede waarin we sinds de Tweede Wereldoorlog leven. Volgend jaar jaar op 5 mei zullen we dat vieren. Hoe? Uitbundig? Dankbaar? Of zijn we er verlegen mee…  Want wat maken we er – wereldwijd – van.  Er is steeds meer onvrede, er zijn steeds meer kloven, steeds méér groepen mensen staan vijandig tegenover elkaar. Laten zich niets gezeggen.  Doen wat ze zelf willen. Er is een gebrek aan sympathie voor minder bedeelden, voor vreemdelingen, voor vluchtelingen. Er is een gebrek aan empathie, aan meevoelen met allerlei mensen die het minder hebben dan wij, westerse mensen.

Op 5 mei is er in De Ark een oecumenische dienst, bedacht en georganiseerd door de gemeente/parochie van de Ark en de Verrijzeniskerk. Iedereen die het bovenstaande ter harte gaat, is welkom! Regelmatige kerkganger of niet. Voorgangers zijn Jos van Os en ds. Aleida de Hoog uit Driebergen (gastvoorganger van De Ark).

Dauwtrappen op 9 mei
Heb je ook weer zo’n zin om op Hemelvaart mee te doen met het traditionele dauwtrappen? Het is mogelijk! We gaan weer op pad op Hemelvaartsmorgen. We vertrekken om 07:00 uur vanaf de pastorie in Maarssen (Breedstraat 1) en wandelen met elkaar ongeveer 2 uur. Dit jaar wandelen we weer als groep en is er de keuze om een verkorte tocht te lopen.

Bij terugkomst in de pastorie staat er een heerlijk ontbijt klaar. Samen eten is altijd een moment van ontmoeting en verbinding. Voor degene die meegaan op de Pelgrimage is het dauwtrappen ook de start van hun tocht.

Na het dauwtrappen is er gelegenheid om naar de kerk te gaan om met elkaar Hemelvaart te vieren. Aan het eind van de viering zal pastor Schyns de pelgrimszegen geven aan de groep die op pelgrimage gaat naar Boxmeer.

Aanmelden voor het dauwtrappen kan via e-mail of tel. 06-55860856.
De kosten bedragen 5,00 euro, ter plaatse te voldoen.

MeditatieStilte is de basis voor een leven met aandacht
De meditatiegroep wil in mei en juni weer een aantal keer in stilte bij elkaar komen. Iedereen is welkom op maandag 13 en 27 mei, 3 en 17 juni.
Locatie: het kerkcentrum van de Verrijzenisgemeenschap, Reigerskamp 611.
Tijd: 20:00 – 21:15 uur (deur is open om 19:45).
We hopen u een keer op genoemde avonden ‘in stilte’ te mogen begroeten.
Meer informatie: stuur een e-mail naar Monique Kaldenbach of bel naar tel.nr. 06-30587173.

Extra minicollege op donderdag 30 mei door Gied ten Berge

Europa een katholiek, christelijk en humanistisch vredesproject?

Wij zijn blij dat Gied ten Berge, socioloog en theoloog vanuit zijn 35 ervaring bij de Vredesbeweging IKV en PAX Christi in dit extra college met ons wil ingaan op actuele vragen van oorlog en vrede en van democratie en gerechtigheid in Europa.
Deze tijden schudden ons op, we worden beproefd, zou Augustinus zeggen, want ‘de tijden’, dat zijn niet alleen de anderen, dat zijn we ook zelf. Ze doen een groot beroep op het vermogen van de onderscheiding der geesten.
Overal zien we vandaag in het denken over de samenleving, oude spoken in nieuwe gedaanten terugkeren. Het is een illusie, dat een samenleving de boze geesten van het verleden zomaar de baas zou kunnen worden. Dat vraagt continu om extra bewustwording. Juist nu in aanloop naar de Europese verkiezingen van begin juni.  Daar zal het in dit college over gaan.De nabespreking van dit college zal plaats vinden aan de hand van een aantal vragen:

 1. Wat betekent Europa in jouw eigen leven? Voel je je alleen thuis in Nederland of ook elders in Europa?
 2. Wat hebben Europa, oorlog en vrede met elkaar te maken? Ervaar je Europa als een ‘vredesproject’ zoals de oprichters het zagen? Wordt dit vredesproject bedreigd? Wat moet het antwoord zijn?
 3. Wat hebben Europa en democratie met elkaar te maken? Is voor jou Europa meer dan een economisch project? Staat de democratie onder druk?
 4. Wat kunnen kerken betekenen om positief na te denken over de toekomst van Europa?

Het college start om 20:00 uur, duurt ongeveer een half uur en wordt gehouden op donderdag 30 mei in de Verrijzeniskerk Reigerskamp 611 Maarsenbroek. Het nagesprek duurt tot uiterlijk 21:30 uur.
Het college wordt rechtstreeks uitgezonden via kerkdienstgemist.nl. U kunt de colleges ook op een later tijdstip bekijken.

U bent van harte welkom.
Bob Smits

Verslag synodale gesprekkenKlik hier om het verslag van de synodale gesprekken, zoals dit naar het Aartsbisdom is gestuurd, te bekijken.
Het pastoraal team dankt deelnemers aan de gesprekken hartelijk voor hun inbreng.

Voorzitter voor de Raad van Kerken Maarssen gevraagd

De Raad van Kerken Maarssen is een overlegorgaan en adviesraad van acht christelijke kerken/gemeenschappen in Maarssen. Elk van deze kerken/gemeenschappen is vertegenwoordigd in de Raad, die 2x per jaar vergadert.

Wat we van onze voorzitter vragen is: het voorzitten van 2 vergaderingen per jaar met de voorbereiding en het voorzitten van het DB ook ongeveer 2x maal per jaar. Daarnaast is de voorzitter aanspreekpunt voor de aangesloten kerken, de gemeente Stichtse Vecht, sociale partners en belangstellenden. Het DB bestaat uit 4 leden van verschillende kerken en zij zijn boventallig; dus vertegenwoordigen geen specifieke kerk.

Voelt u iets voor de oecumene in Maarssen, lijkt het u goed om de christenen van Maarssen te vertegenwoordigen en leiding te geven aan acht enthousiaste medewerkers van de Raad van Kerken Maarssen? Wilt u meer weten over ons werk? Dan kunt u, vrijblijvend, contact opnemen met de vertegenwoordiger in de Raad van uw kerk/gemeenschap of een e-mail sturen.

Namens de Raad van Kerken Maarssen,
Gea Wulder, secretaris

Vieringen

Komende vieringen:

 • Zondag 5 mei om 10:00 uur:
  Ds. Aleida de Hoog uit Driebergen (gastvoorganger van De Ark) en Jos van Os gaan voor in een Oecumenische viering in De Ark (Duivenkamp 844), met medewerking van de muziekgroep van De Ark
  (LET OP: Er is deze zondag géén viering in onze Verrijzeniskerk)
 • Donderdag 9 mei om 10:00 uur:
  HEMELVAART; Pastor Huisintveld gaat voor in een Eucharistieviering, met Ernest Loe als cantor en Marjan Eijpe aan de piano*
 • Zondag 12 mei om 10:00 uur:
  Pastor Huisintveld gaat voor in een Eucharistieviering, met koor Ancora o.l.v. Yvonne van der Mark en Jim Berben aan de piano*
 • Woensdag 15 mei om 10:00 uur:
  MIDWEEKVIERING; Pastoor Den Hartog gaat voor in een Eucharistieviering, met samenzang en Janneke Roukema aan de piano*
 • Zondag 19 mei om 10:00 uur:
  PINKSTEREN; Hans Boerkamp gaat voor in een Woord- en Communieviering, met koor Moea o.l.v. Dorie van Wegen en Toko Tsuchiya aan de piano*

* wijzigingen voorbehouden

Handige linkjes:

De vieringen van Maarssen-Dorp (Heilig Hartkerk) zijn te volgen via RTV Stichtse Vecht. Bij Ziggo op kanaal 44 en bij KPN op kanaal 1332. De vieringen beginnen om 10:00 uur.

Op alle zondagen is om 10:00 uur op NPO 2 een live eucharistieviering te volgen.

 • Zondag 5 mei komt deze vanuit de St. Martinuskerk in Sneek.
 • Donderdag 9 mei (Hemelvaartsdag) is er om 11:00 uur een Eurovisieviering vanuit de Sint-Niklaaskerk in Hérémence, Zwitserland.
 • Zondag 12 mei komt de viering (weer gewoon om 10:00 uur) vanuit de Sint Agathakerk in Lisse.
 • Zondag 19 mei (Pinksteren) is er om 11:00 uur een Eurovisieviering vanuit de St. Lambertusbasiliek in Hengelo.
Collecte
OR-code
Een gift voor onze eigen Verrijzenisgemeenschap kunt u doen tijdens de collecte in de viering. Maar u kunt uw bijdrage ook overmaken:
IBAN: NL31 RABO 0340 1423 16
t.n.v. RK St. Jan de Doper – Maarssenbroek
Of scan de QR-code die hiernaast is afgebeeld.
Zou u indien mogelijk aan willen geven welk deel van uw gift voor onderhoud van het kerkgebouw is bestemd en welk deel voor pastorale doeleinden?
Dank voor uw bijdrage!Bij de ingang van de kerk kunt u producten geven in de mand voor de Voedselbank.De vitrine van de Wereldwinkel staat daar ook. Door te wereldwinkelen laat je zien dat je over de grenzen heen kijkt.

Agenda

De openingsdagen en -tijden van het secretariaat vindt u onderaan deze nieuwsbrief

Repetitie koren:

 • Gelegenheidskoor: elke tweede maandag van de maand 13:30 – 14:30 uur
 • Moea: elke woensdag 19:45 – 21:30 uur
 • Ancora: op donderdag in de oneven weken 19:45 – 21:45 uur

Elke woensdag is er van 10:00 tot 12:00 uur een ontmoetingsochtend, de verdeling over de maand is als volgt:

     Elke eerste woensdag: Thema-ochtend
     Elke tweede woensdag: Spelletjesochtend
     Elke derde woensdag: Midweekviering en koffie drinken
     Elke vierde (en evt. vijfde) woensdag: Creatieve ochtend en spelletjes

Andere activiteiten:
Klik hier om verder vooruit te kijken in het activiteitenrooster

datum  tijd  activiteit
WEEK 19
 ma. 6 mei  19:30 – 21:30  Vrouwen uit de bijbel
 19:30 – 22:00  De Zonnebloem
 di. 7 mei  19:30 – 22:00  VvE Reigerskamp
WEEK 20
 ma. 13 mei  15:00 – 17:00  Vechtseplussers
 19:45 – 21:30  Meditatie
 di. 14 mei  10:00 – 12:00  Locatieraad
 do. 16 mei  19:30 – 22:00  Ancora
WEEK 21
 di. 21 mei  18:30 – 21:30  Alzheimercafé

Contactgegevens Secretariaat

Geopend*:

 • maandag van 9:00 tot 10:30 uur
 • dinsdag, woensdag en vrijdag van 9:15 tot 11:15 uur

Reigerskamp 611
3607 JK Maarssenbroek
tel. 0346-571111

*Tijdens schoolvakanties is het secretariaat gesloten.