MB Verrijzen=Nieuws nr. 150 vrijdag 22 maart 2024

Mededelingen
Dit is Verrijzen=Nieuws nr. 150 d.d. 22 maart 2024 die u namens het Verrijzenisteam vanuit het secretariaat van de Verrijzeniskerk wordt toegestuurd.

Tot 1 april a.s. is Vincent Bart nog het eerste aanspreekpunt van het Verrijzenisteam. Gedurende het tweede kwartaal van 2024 zal Peter Onstenk deze taak overnemen. Dank aan Vincent voor zijn inzet gedurende het eerste kwartaal.

Tijdens de openingstijden van het secretariaat (zie onderaan dit bericht) bent u van harte welkom. Ook voor bijvoorbeeld het opsteken van een kaarsje.

Intenties kunt u opschrijven in het boek dat, voor aanvang van vieringen, op de balie in de hal van ons kerkcentrum ligt. U kunt ook vooraf uw intentie doorgeven aan het secretariaat. Dit kan tot vrijdagochtend 10:30 uur.

Secretariaat zoekt versterking
Het secretariaat van de Verrijzenisgemeenschap zoekt versterking.
Op het secretariaat worden tijdens de openingstijden (maandag 09:00 – 10:30 uur, dins-, woens-, en vrijdag 09:15 – 11:15 uur) verschillende activiteiten uitgevoerd, zoals:

 • Het registreren van de activiteiten in ons kerkcentrum in een weekrooster.
 • Verwerken van de ingekomen mails voor Lokatieraad, Verrijzenisteam, werkgroepen en verhuur van ruimtes.
 • Maken van brieven nieuwe parochianen, herdenkingsdatum bij overlijden en Allerzielen
 • Op vrijdag maken van de mededelingen voor de komende zondag.

We maken gebruik van Outlook, Excel en Word.
De dagen en tijden kunnen in overleg worden ingevuld.
Heeft u interesse of wilt u onze werkgroep versterken, dan kunt u contact opnemen met Stefan van Dijk.

Ter inspiratieHopen is weten dat er liefde is
Zolang er nog hoop is
Hopen is toch blijven leven
in de vertwijfeling
en toch blijven zingen
in het duister.
Hopen is weten dat er liefde is,
is vertrouwen in de morgen,
is in slaap vallen
en wakker worden
als de zon weer opgaat.
Is bij de storm op zee
land ontdekken.
Is in de ogen van de ander
lezen dat hij je heeft verstaan.
Zolang er nog hoop is,
zolang is er ook bidden
en zolang zal God je
in zijn Handen houden.
Henri Nouwen
(Bidden met open handen, 1971)

Bloemetje van de week

Zondag 10 maart was ons bloemetje voor Nico Bulter. We wensen hem veel sterkte in deze periode.

Afgelopen zondag 17 maart ontving Marjan Eijpe het bloemetje van de week. Zij stopt als contactpersoon voor de One en Kerkbalans. We danken haar voor de jarenlange inzet.

Weet u iemand die een bloemetje verdient of een steuntje in de rug kan gebruiken?! Stuur een e-mail naar het secretariaat!

Poetsers bedankt!Op zaterdag 16 maart is weer onze jaarlijkse poetsochtend gehouden. Hierbij wil ik alle mensen, die op die dag meegeholpen hebben, van harte bedanken. Het kerkgebouw ziet er weer schoon en verzorgd uit. Nogmaals bedankt en wie weet tot volgend jaar.
Namens de schoonmaakploeg,
Maria van VelzenPalmzondagviering 24 maart en ander kindernieuws

Zondag 24 maart is de Palmpaasviering in de Verrijzeniskerk om 10:00 uur. We nodigen alle kinderen uit om naar deze viering te komen. Met je palmpaasstok. Deze worden gezegend en kun je na de viering weggeven. Dit kun je doen aan een opa, oma of iemand die ziek is. Tijdens de viering is er ook een kinderwoorddienst.

Klik hier voor ander leuk kindernieuws vanuit de parochie. Ook over onze Verrijzenisgemeenschap en kinderen hier vandaan.

De Goede Week en de oecumene

De Verrijzenisgemeenschap werkt geregeld samen met de PKN gemeente de Ark in vieringen met diverse thema’s. Ook zijn onze en hun voorgangers om beurten bij elkaar te gast en gaan mede voor in elkaars vieringen. Zeker in de komende Goede Week zullen wij elkaar bij de vieringen ontmoeten.

Ons wordt gevraagd om deel te nemen aan oecumenische vespers tijdens de Goede Week en wel op de maandag, dinsdag en woensdag. Dit zijn korte bijeenkomsten van een half uur, die beginnen om 19:00 uur in de kerkzaal van de Ark. Hierbij wordt woord, lied en beeld afwisselend inhoud gegeven rond het thema van deze 3 dagen: de Weg, de Waarheid en het Leven.

Op Witte Donderdag is een eucharistieviering om 19:00 uur in de H.Hartkerk in Maarssen-dorp. Daarnaast is iedereen welkom bij de avondmaalviering in de Ark. Deze begint om 19:00 uur. De lezing is traditioneel die van de Voetwassing uit het evangelie van Johannes 13.

Goede Vrijdag is in onze Verrijzeniskerk de viering rond het lijdensverhaal en bloemlegging onder het kruis. Deze viering begint om 20:00 uur. En ook in de Ark is deze dag een dienst met gebed en lichtjes plaatsen.

Stille Zaterdag is in de Verrijzeniskerk een viering. Deze begint om 20:30 uur. Hiervoor worden ook de leden van de Ark uitgenodigd.

Wij zien elkaar graag bij deze bijeenkomsten.
Een Goede Week gewenst.

Vrouwen in de bijbel: Vrouwen zonder naam

De genezing van het dochtertje van Jaïrus, de genezing van een bloedvloeiende vrouw, een heidense vrouw die komt smeken om genezing van haar dochter, die bezeten is. Indrukwekkende verhalen uit het evangelie volgens Mattheüs. Indrukwekkende dialogen met Jezus waarin deze vrouwen een rol spelen, maar geen naam hebben. Verhalen die ook van invloed zijn geweest op onze manier van kijken naar en spreken over vrouwen en op de rol die vrouwen toebedeeld hebben gekregen.

We gaan samen ontdekken wat er geschreven staat, wat wil het boek ons zeggen, hoe kunnen we deze verhalen vertalen naar deze tijd, naar onze levens? Is er een verband of is die er helemaal niet?

Bij deze nieuwe reeks avonden is het uitgangspunt Horen, Beleven, Creëren en Vieren. We gaan uit van het verhaal, we lezen en onderzoeken het vanuit verschillende invalshoeken. We hebben verschillende werkvormen om met de verhalen aan de gang te gaan. Op de slotavond komt alles wat we hebben ontdekt en meegemaakt samen in een door ons zelf samengestelde viering.

Ben je nieuwsgierig geworden? De data voor de 4 avonden zijn maandag 8 april, maandag 15 april, maandag 29 april en maandag 6 mei van 19:30 tot 21:00 uur in de Verrijzeniskerk, Reigerskamp 611 Maarssenbroek. Je kunt je opgeven bij Monique Kaldenbach (ook met vragen kun je hier terecht).
Graag tot ziens op 8 april,
Marianne Broeke, Monique Kaldenbach en Bob Smits

Synodale gesprekken

In het vervolg op de bisschoppensynode van oktober 2023 en de eerdere voorbereidingen is er wereldwijd een nieuwe ronde synodale gesprekken gepland. Ook in de parochie St. Jan de Doper kunt u meedoen.

Wie doet er mee?
DONDERDAG 4 APRIL 2024
20.00 – 22.00 uur
VERRIJZENISKERK MAARSSENBROEK  Reigerskamp 611

Vanuit de Nederlandse Bisschoppenconferentie wordt aanbevolen om de vier volgende thema’s te bespreken:

 • Verdieping van ons gedoopt-zijn als basis voor ons Kerk-zijn;
 • Vorming in een missionaire Kerk;
 • Deelname aan een verwelkomende Kerk;
 • Vrouwen in het leven en de zending van de Kerk.

Er is de vrijheid om tijdens “het gesprek in de Geest” (ook) in te gaan op de andere onderwerpen uit het synthese-document.

Een verslag van de synodale gesprekken in de parochie zal voor 15 april 2024 aan het bisdom worden gestuurd, waarna een samenvatting van alle bisdommen in Nederland naar Rome gaat. Daar zullen alle inzendingen uit de hele wereld worden meegenomen in het gespreksdocument voor de
bisschoppensynode in oktober 2024.

Meer informatie over het proces en de inhoud van de documenten is te vinden op de website: www.luisterendopweg.nl.

Aanmelden voor het gesprek op donderdag 4 april in onze Verrijzeniskerk kan tot 25 maart bij het centraal secretariaat per e-mail of tel. 0297-265046. Vemeld uw naam en telefoonnummer.

Opvoedcursus tieners / jongeren

Ben jij ouder van een tiener of jongere tussen de 12 en 20 jaar? Vind je het leuk om twee avonden lang samen met andere ouders met een concrete opvoedvraag aan de slag te gaan? Meld je dan aan voor deze korte opvoedcursus. Hoe blijf ik in verbinding met mijn kind? Hoe ga ik om met grenzen stellen en ruimte geven? Hoe geef ik de geloofsopvoeding handen en voeten? De cursus wordt gegeven Corina Nagel – Herweijer, MSC.

Klik hier voor meer informatie

Vieringen

Komende vieringen:

 • Zondag 24 maart om 10:00 uur:
  PALMZONDAG; Pastor Huisintveld gaat voor in een Eucharistieviering, met koor Moea o.l.v. Dorie van Wegen en Toko Tsuchiya aan de piano*
 • Donderdag 28 maart om 19:00 uur IN DE ARK:
  WITTE DONDERDAG; We vieren het Avondmaal en staan stil bij twee momenten waarop Jezus’ lijden en sterven worden aangekondigd: Johannes 12: 1-8, de zalving door een vrouw, en Johannes 13: 1-15, de voetwassing
  N.B. Deze viering is dus in De Ark (Duivenkamp 844), in onze Verrijzeniskerk is op witte donderdag géén viering
 • Vrijdag 29 maart om 20:00 uur:
  GOEDE VRIJDAG; Hans Boerkamp gaat voor in een Gebedsviering, met koor Ancora o.l.v. Yvonne van der Mark en Jim Berben aan de piano*
 • Zaterdag 30 maart om 20:30 uur:
  PAASZATERDAG; Nico Bulter gaat voor in een Gebedsviering, met koor Moea o.l.v. Dorie van Wegen en Toko Tsuchiya aan de piano*
 • Zondag 31 maart om 10:00 uur:
  PASEN; Hans Boerkamp gaat voor in een Woord- en Communieviering, met koor Ancora o.l.v. Yvonne van der Mark en Jim Berben aan de piano*
 • Zondag 7 april om 10:00 uur:
  Pastoor Ten Klooster gaat voor in een Eucharistieviering, met Samenzang*

* wijzigingen voorbehouden

Handige linkjes:

De vieringen van Maarssen-Dorp (Heilig Hartkerk) zijn te volgen via RTV Stichtse Vecht. Bij Ziggo op kanaal 44 en bij KPN op kanaal 1332. De vieringen beginnen om 10:00 uur.

Op alle zondagen is om 10:00 uur op NPO 2 een live eucharistieviering te volgen.

 • Palmzondag 24 maart komt deze vanuit de Lambertusbasiliek in Hengelo (aanvangstijd 09:55 uur).
 • Paaszaterdag 30 maart kunt u om 22:30 uur kijken naar de Paaswake vanuit de Broederenkerk in Deventer.
 • Paaszondag 31 maart Kunt u om 09:50 uur kijken naar de Eucharistieviering vanuit de Sint Pieter in Rome. Aansluitend volgt om 11:30 uur de reportage Bloemen voor het Sint Pietersplein. En om 12:00 uur het Urbi et Orbi vanuit Rome door paus Franciscus.
 • Zondag 7 april komt de viering (weer gewoon om 10:00 uur) vanuit de Onze Lieve Vrouw van Lourdeskerk in Bergen op Zoom.
Collecte
Vastenactieproject voor War Child
War Child biedt kinderen die opgroeien in oorlog op veilige plekken onderwijs en psychosociale hulp, zodat ze ondanks de oorlog weer kind kunnen zijn. Aan de hand van creatieve methodes als muziek, dans en theater kunnen kinderen hun afschuwelijke ervaringen verwerken. Ze bouwen aan hun vertrouwen, in elkaar en in de toekomst.
QR-code
U kunt doneren in de Paarse bus die in de hal van ons Kerkcentrum staat. Of uw bijdrage overmaken:
IBAN: NL31 RABO 0340 1423 16
t.n.v. RK St. Jan de Doper – Maarssenbroek
o.v.v. “Bijdrage Vastenactieproject 2024”
Of scan de QR-code die hiernaast is afgebeeld.
OR-code
Een gift voor onze eigen Verrijzenisgemeenschap kunt u doen tijdens de collecte in de viering. Maar u kunt uw bijdrage ook overmaken:
IBAN: NL31 RABO 0340 1423 16
t.n.v. RK St. Jan de Doper – Maarssenbroek
Of scan de QR-code die hiernaast is afgebeeld.
Zou u indien mogelijk aan willen geven welk deel van uw gift voor onderhoud van het kerkgebouw is bestemd en welk deel voor pastorale doeleinden?
Dank voor uw bijdrage!Bij de ingang van de kerk kunt u producten geven in de mand voor de Voedselbank.De vitrine van de Wereldwinkel staat daar ook. Een enkel product kunt u daar zien. Als u een cadeau zoekt, denk dan ook eens aan de Wereldwinkel! Wereldwinkels verkopen producten die gemaakt zijn met respect voor mens en milieu.

Agenda

De openingsdagen en -tijden van het secretariaat vindt u onderaan deze nieuwsbrief

Repetitie koren:

 • Gelegenheidskoor: elke tweede maandag van de maand 13:30 – 14:30 uur
 • Moea: elke woensdag 19:45 – 21:30 uur
 • Ancora: op donderdag in de oneven weken 19:45 – 21:45 uur

Elke woensdag is er van 10:00 tot 12:00 uur een ontmoetingsochtend, de verdeling over de maand is als volgt:

     Elke eerste woensdag: Thema-ochtend
     Elke tweede woensdag: Spelletjesochtend
     Elke derde woensdag: Midweekviering en koffie drinken
     Elke vierde (en evt. vijfde) woensdag: Creatieve ochtend en spelletjes

Andere activiteiten:
Klik hier om verder vooruit te kijken in het activiteitenrooster

datum  tijd  activiteit
WEEK 13
 ma. 25 mrt.  15:00 – 17:00  Vechtseplussers
 19:00  VVE Reigerskamp
 19:30 – 21:30  Maarssenbroek 50 jaar
 di. 26 mrt.  10:00 – 12:00  Locatieraad
 do. 28 mrt.  Paasviering scholen
WEEK 14
 do. 4 apr.  19:30 – 22:30  Synodaal proces
WEEK 15
 ma. 8 apr.  15:30  Werkgroep Liturgie
 19:30 – 21:30  Vrouwen uit de Bijbel
 za. 13 apr.  10:30 – 13:00  Lectoren

Contactgegevens Secretariaat

Geopend*:

 • maandag van 9:00 tot 10:30 uur
 • dinsdag, woensdag en vrijdag van 9:15 tot 11:15 uur

Reigerskamp 611
3607 JK Maarssenbroek
tel. 0346-571111

*Tijdens schoolvakanties is het secretariaat gesloten.