MB Senioren

ALTT_Dia56 In het laatst van de dagen -- Dia56

Ongetwijfeld weet u dat in onze parochie een actieve Werkgroep Senioren bestaat, die zich bezighoudt met het Senioren Pastoraat. Zij organiseren o.a.

Maandelijks:

  • Themaochtend (eerste woensdag van de maand)
  • Eucharistieviering (of: gebedsdienst), met aansluitend een koffie-uurtje (derde woensdag van de maand)
  • Soosochtend, in samenwerking met de afdeling Katholieke Bond Ouderen (vierde woensdag van de maand)

Eerste woensdag van de maand: enkele thema’s

  • Omgaan met eenzaamheid
  • Hoe kijken we terug op onze jeugd?
  • Hoe worden we gezond oud?
  • Hoe beleven wij of denken wij over bedevaarten?
  • Wat doet het Rode Kruis?
  • Waarom is bewegen zo goed voor ons?

Derde woensdag van de maand

Is het u ook bekend dat het Seniorenpastoraat diverse activiteiten organiseert voor senioren met als middelpunt een maandelijkse Eucharistieviering? Na de viering drinken we gezamenlijk een kopje koffie.

Vierde woensdag van de maand

Ook de gezelligheid wordt niet vergeten. Op de vierde woensdag van de maand organiseren wij voor de liefhebbers, in samenwerking met de afdeling Katholieke Bond Ouderen Maarssen, een leuke Soosochtend. Op deze ochtenden is er gelegenheid om elkaar een beetje beter te leren kennen. Dit kan zeer belangrijk zijn. Als iemand onverhoopt alleen komt te staan, kunnen medeparochianen wellicht helpen om het leed te verzachten. Het is heel goed mogelijk dat u nu denkt, “Wat moet ik nu met deze wetenschap”. De meesten van onze Werkgroep hebben er ook zo over gedacht. Het valt immers niet mee om te moeten merken dat je langzamerhand ook tot de doelgroep van de WerkgroepSenioren gaat behoren.


Senioren zijn en blijven actief! Wij zullen het fijn vinden om u op een van onze activiteiten te ontmoeten. Voor actuele informatie verwijzen wij u naar de ”Schakel”, ons parochieblad dat eens in de vijf tot zes weken verschijnt. Onder de rubriek ”Nieuws van de Werkgroep- Senioren”, kunt u de informatie vinden.

Er is ook jaarlijkse (eind januari) een lunch in ons kerkcentrum. Nieuwsgierig? Zie de foto”s elders op deze website.

De Werkgroep Senioren zoekt mensen die het interessant en leuk vinden om mee te denken en soms activiteiten te begeleiden. Wilt u onze groep komen versterken? Als uw ja zegt, kom langs bij één van de woensdagen, de mensen van de werkgroep informeren u graag. Misschien tot ziens?

Wim Verberne telefoon 56 46 72
Hanny Pouderoijen telefoon 56 91 33
U kunt ook een e-mail sturen naar het parochiesecretariaat via ons contactformulier.