Contact


Secretariaat contacteren voor:
 Algemene informatie
 Voor vragen aan pastores en locatieraad
 Aan- en afmeldingen digitale One & Schakeltje
Redactie Schakel contacteren voor:
 Kopij Schakeltje & One
Webmaster contacteren voor:
Kopij en foto’s voor lokale website
Secretariaat:

Of gebruik onderstaande formulier.

Naar wie wilt u uw email versturen (*)?

(*) verplicht

U krijgt automatisch een kopie van dit bericht op het door u aangegeven emailadres.