Locatieraad en Verrijzenisteam

sleutel VGM alt-tekst

De Locatieraad bestaat uit:

    • Leny Hermans, Secretaris
    • Albert-Jan Schnell, Penningmeester
    • Anton Smit Lid, Beheer (gebouwen, terreinen)
    • Marlies de Meij, Lid
    • Henk van der Wal, Voorzitter

 

 

Het VerrijzenisTeam (voorheen pastoraatsgroep) van de Verrijzenisgemeenschap Maarssenbroek(emailadres Verrijzenisteam ) vervult de rol van Pastoraatsgroep.

Tot 1 april 2024 is Vincent Bart nog het eerste aanspreekpunt van het Verrijzenisteam. Gedurende het tweede kwartaal van 2024 zal Peter Onstenk deze taak overnemen. Dank aan Vincent voor zijn inzet gedurende het eerste kwartaal 2024.