Locatieraad en Verrijzenisteam Copy

sleutel VGM alt-tekst

De Locatieraad bestaat uit:

    • Leny Hermans, Secretaris
    • Ben Lenssinck, Penningmeester
    • Anton Smit Lid, Beheer (gebouwen, terreinen)
    • Marlies de Meij, Lid
    • Henk van der Wal, Voorzitter

 

 

Het VerrijzenisTeam (voorheen pastoraatsgroep) van de Verrijzenisgemeenschap Maarssenbroek(emailadres Verrijzenisteam ) vervult de rol van Pastoraatsgroep.

Met ingang van 1 april 2022 is Silvester van der Vliet eerst aanspreekbare van het Verrijzenisteam en Angela Sukkel-Kemp is zijn maatje. Met dank aan IJsbrand en Vincent.