Iedereen is belangrijk

1 Korintiërs 10: 32 en 33: “Geeft geen aanstoot, noch aan Joden noch aan heidenen noch aan Gods kerk; ook ik tracht allen zoveel mogelijk ter wille te zijn, en zoek niet mijn eigen voordeel maar dat van de gemeenschap, opdat allen gered worden.”

In een tijd waar we vooral bezig zijn met onszelf en wat zit er voor mij in, klinken deze woorden van Paulus vreemd. Het belang van de gemeenschap is een hoger doel dan mijn eigen belang. Vrede met de mensen om je heen vanuit het belang dat mensen niet geërgerd worden. We spreken in onze tijd vaak over het opkomen voor je recht, niet over je heen laten lopen en grenzen stellen. Hoe waar dat soms ook kan zijn, het is geen doel op zich. Het is de zorg dat je niet uitgeput raakt en overwerkt. Waar het hier om gaat is het belang dat de gemeenschap heeft, waar je onderdeel van bent. In een gezin werkt het wanneer we rekening houden met elkaar. Hoe een ieder is en wat elke persoon in het gezin nodig heeft. Zo gaat het ook in het Lichaam van Christus, de gemeenschap van gelovigen. Het belang van de ander voor ogen houden. Wanneer we dat doen, dan gaat de gemeenschap functioneren en vooral floreren. Dat komt iedereen ten goede en daardoor uiteindelijk ook jezelf. Wanneer iedereen met de andere rekening houdt, dan wordt jouw belang ook vervuld.