GELOVEN in ONTMOETING 2022-2023

In het boekenstalletje ligt het nieuwe boekje met het toerustingsaanbod en kerkelijke activiteiten door de RK Parochie en Protestantse Gemeenten in de Ronde Venen, aangeboden door het InterKerkelijk Overleg.