Digitale informatie

Voor de overige maandelijkse concerten verwijzen we u naar de website van de Stichting Vrienden van het Monument.

Interkerkelijke gespreksgroep: Henk Oudshoorn stopt er mee, maar de groep gaat wel door onder andere leiding.