Geloofsgemeenschap: Mijdrecht / Wilnis

31 posts

Geloven in ontmoeting

Wandelen door het landschap van geloven – Toerustingsaanbod en kerkelijke activiteiten door de rooms-katholieke parochie en protestantse gemeenten in De Ronde Venen.

Digitale informatie

Het nieuwe programmaboekje voor de concertreeks 2024-2025 ligt achter in de kerk gereed.    

Zegening graven Allerzielen

Op woensdag 2 november zijn de graven op het parochiekerkhof gezegend door pastoor den Hartog. Met onderstaande […]

Parochiedag

Parochiedag St. Jan de Doper Ieder is welkom op 23 juni 2024 in de H. Johannes de […]

kinderwoorddienst

Hallo jongens en meisjes, Wat gezellig dat jullie mee naar de kerk komen, bij de kinderwoorddienst, speciaal […]