Actie Kerkbalans – Periodiek Schenken

‘Geef vandaag voor de kerk van morgen’

De kerk is een plaats waar iedereen van harte welkom is en daarom willen wij ook in 2022 de actie kerkbalans van harte bij u aanbevelen. Als basis voor onze geloofsgemeenschap is uw financiële bijdrage hard nodig maar ook voor allerlei praktische zaken zoals: onderhoud gebouwen, algemene personele kosten, ondersteuning voor werkgroepen en koren, de bekostiging van onze parochieblad, verwarming enz. Onze vrijwilligers bezorgen in de periode 15 januari t/m 29 januari 2022 de envelop met de bijlagen bij u. In dezelfde periode willen zij graag deze envelop met het ingevulde toezeggingsformulier weer bij u ophalen. Wij hopen dat u, evenals in voorgaande jaren, onze kerk weer wilt ondersteunen om daarmee aan te geven, dat voor ons allen de kerk van morgen uiterst belangrijk is.

Penningmeester Adri Rijnbeek.

U kunt hier de betaling van de Actie Kerkbalans doen. Dat kan ook in termijnen. U geeft dan met de eerste betaling een machtiging af voor alle bedragen, die worden dan automatisch van uw bankrekening geïncasseerd.

U kunt gebruik maken van de fiscaal interessante mogelijkheid om periodiek te schenken. U gaat dan een verbintenis aan voor 5 jaar.

U kunt er hier meer over lezen.

Als u hiervoor kiest, ontvangt u een overeenkomst van onze penningmeester.