Actie Kerkbalans – Periodiek Schenken

Actie Kerkbalans 2023 ‘Geef vandaag voor de kerk van morgen’.

Beste Parochianen van de Antoniuslocatie,

Onze geloofsgemeenschap doet weer mee aan de actie kerkbalans. Deze loopt van 13 t/m 27 januari.
Het thema is dit jaar ook weer “Geef vandaag voor de kerk van morgen”. Want ook in de toekomst
willen we samen kerk-zijn en naar elkaar omzien.

De steun van onze parochianen is ieder jaar hard nodig. Afgelopen jaren hadden wij te maken
met hoge energielasten, wat ons de nodige zorgen gaf.

Komend jaar verwachten wij de volgende kosten:

1.     Een groot gedeelte van het pannendak moet worden voorzien van stormhaken,
door de steeds zwaardere stormen is er veel schade geweest.
2.     Het voorterrein/parkeerruimte moet worden opgehoogd en voorzien van een nieuwe grindlaag.
3.     Op het platte dak moet nieuwe dakbedekking worden aangebracht.
4.     Voor- en zijgevel moet worden geïmpregneerd om beschermd te zijn tegen indringend vocht.

Daarnaast hebben wij ook te maken met de normale kosten, die ieder jaar hoger worden door inflatie.

Wij willen allemaal ons kerkje blijven behouden, om iedere week veel mensen de kans
te geven hier samen te komen voor de vieringen. Ook de sociale functie is belangrijk.
Hoe gezellig is het gezamenlijke koffiedrinken wekelijks.
Via de kerk leren wij Gods liefde herkennen en vinden ook daar de eenheid met elkaar.

Het bestuur is blij met uw steun en rekent daar ook dit jaar weer op. Ook de jongeren willen wij
vragen om mee te doen met de kerkbalans.

Wij rekenen op uw bijdrage en zeggen u bij voorbaat veel dank.

Penningmeester Adri Rijnbeek.

De enveloppen worden 13 januari rondgebracht en voor 20 januari weer opgehaald. Heeft u een retourenvelop gekregen, dan kunt u
deze gebruiken om het toezeggingsformulier terug te sturen. U kunt ook uw bijdrage via de QR-code voldoen.

U kunt hier onder de betaling van de Actie Kerkbalans doen. Dat kan ook in termijnen. U geeft dan met de eerste betaling een machtiging af
voor alle bedragen, die worden dan automatisch van uw bankrekening geïncasseerd.

U kunt gebruik maken van de fiscaal interessante mogelijkheid om periodiek te schenken. U gaat dan een verbintenis aan voor 5 jaar.

U kunt er hier meer over lezen.

Als u hiervoor kiest, ontvangt u een overeenkomst van onze penningmeester.