md-inspiratie

53 posts

Belofte

Advent is de tijd van vooruitzien naar de komst van Jezus in de Kerstnacht. We noemen dat wel de eerste komst. Wij geloven dat Jezus nog een tweede keer zal komen.

Woord van kennis

Wat draagt geloven bij aan de gaven die je hebt? Word je door geloven intelligenter, slimmer of kun je beter leren?

Christus Koning

1 Corinthiërs 15: 25 en 26: “Want het is vastgesteld dat Hij het koningschap zal uitoefenen, tot […]

Waakzaam

1 Thessalonicenzen 5: 1 en 6: “Gij weet zelf heel goed dat de dag des Heren komt […]

Hoop op leven

1 Thessalonicenzen 4: 13: “Broeders en zusters, wij willen u niet in onwetendheid laten over het lot […]

Woord van God

1 Thessalonicenzen 2: 13: “En daarom danken wij God zonder ophouden, dat gij het goddelijk woord der […]

Zichtbaar geloven

1 Thess. 1:8 “Van Tessalonica uit heeft het woord van de Heer weerklonken, en niet enkel in […]

Onophoudelijk gedenken

1 Thess. 1: 3: “Onophoudelijk gedenken wij voor het aanschijn van God, onze Vader, uw werkdadig geloof, […]

Levensomstandigheden

Filippenzen 4: 12 en 13: “Ik weet wat armoede is, ik weet wat overvloed is. Ik ben […]

Dankzegging

Filippenzen 4: 6: “Weest onbezorgd. Laat al uw wensen bij God bekend worden in gebed en smeking, […]