md-inspiratie

71 posts

liefhebben

1 Johannes 4: 7: “Vrienden, laten wij elkander liefhebben, want de liefde komt van God. Iedereen die […]

Daden van liefde

1 Johannes 3:18: “Kinderen, wij moeten niet liefhebben met woorden en leuzen maar met concrete daden.” Geloven […]

Kinderen Gods

1 Johannes 3: 2a: “Wij worden kinderen van God genoemd, en we zijn het ook.” Deze woorden […]

God kennen

1 Johannes 2: 3 en 4: “Hoe weten wij dat wij God kennen? Er is maar een […]

In liefde ontmoeten

1 Johannes 5: 2: “Willen wij God liefhebben en zijn geboden onderhouden, dan moeten wij ook Gods […]

Pasen

Pasen is een grote feestdag, de grootste in de kerk en gelijk is het een groot mysterie. Wij zijn met Jezus gestorven en daardoor leven we.

Majesteit

Filippenzen 2: 6 en 7: “Hij die bestond in goddelijke majesteit heeft zich niet willen vastklampen aan […]

Lijden

Er zijn mensen die in een ongezond lichaam worden geboren. Of zich dat nu direct uit of op latere leeftijd. Het kan een groot lijden zijn. Dan hebben we het nog niet gehad over de mensen die door menselijke handelingen onderdrukt, vervolgd en vermoord worden of honger lijden omdat ze op de “verkeerde” plek wonen.

Barmhartigheid

Is er een grotere liefde dan wie zijn leven geeft voor zijn vrienden? Dat zijn woorden van Jezus. Ja, en er is een grotere liefde. Namelijk de liefde van Jezus, die zijn leven gaf voor zijn vijanden.

Dwaasheid van het kruis

Wat hebben wij toch een dwars geloof. Zo tegen alle trends en denken in. Wanneer je de woorden van Paulus naar vandaag vertaalt, dan is er niet veel veranderd. Veel mensen willen een teken, een bewijs van God zien: “Wanneer God bestaat, dan…..”