md-inspiratie

24 posts

Pinksteren

1 Corinthiërs 12: 4 en 5: “Er zijn verschillende gaven, maar slechts een Geest. Er zijn vele […]

Pinksternoveen 2023

PINKSTERNOVEEN 2023Samen met alle christenen in de hele wereld bereiden we ons biddend voor op het pinksterfeest. […]

Vervolging

1 Petrus 4: 14: “Prijst u gelukkig, als men u hoont om de naam van Christus: het […]

Rekenschap

1 Petrus 3: 15: “Weest altijd bereid tot verantwoording aan al wie u rekenschap vraagt van de […]

Geduldig dragen

1 Petrus 2:20b en 21:  “Maar geduldig verdragen dat gij te lijden hebt om uw goede daden, […]

Onvergankelijk

1 Petrus 1: 18 en 19: “Gij weet dat gij niet met vergankelijke dingen, zoals goud en […]

Onzichtbaar

1 Petrus 1: 8 en 9: “Hem hebt gij lief zonder Hem ooit gezien te hebben. In […]

Pasen

Colossenzen 3: 1 en 2: “Als gij dan met Christus ten leven zijt gewekt, zoekt wat boven […]

Behoeften

Romeinen 8: 9a: “Maar uw bestaan wordt niet beheerst door het vlees, doch door de Geest, omdat […]

Verzoening

Efeze 5: 12 en 13: “Wat deze lieden in het geheim doen is te schandelijk om ook […]