md-inspiratie

3 posts

Alpha en Omega

Openbaringen 22: 12 en 13: “Zie, Ik kom spoedig, en mijn loon breng Ik mee, om ieder […]

Hemels Jeruzalem

Openbaringen 21: 10 en 11: “En hij bracht mij in de geest op een zeer hoge berg […]

Tranen

Openbaringen 21: 3 en 4: “Toen hoorde ik een machtige stem die riep van de troon: “Zie […]