Actueel

48 posts

Pinksteren op het platteland

Welkom op 2e Pinkserdag, 29 mei 2023 Het IKO, InterKerkelijk Overleg De Ronde Venen, organiseert Pinksteren op […]

Pinksterbrief van de bisschoppen

De Nederlandse bisschoppen hebben een pinksterbrief geschreven aan alle betrokkenen bij activiteiten voor caritas en diaconie in de parochies. Zij willen hen daarmee een hart onder de riem steken bij dit belangrijke werk “in het hart van de Kerk.”

Verrijzen=Nieuws nr128 vrijdag 19 mei 2023

Ter inspiratie: Moeder Teresa ;
Bloemetje van de week voor Bert;
Bericht van overlijden: Mevr. Lia van Houdt – Verbeek;
Wie komt ons (vervoersdienst) helpen?;
Kerkenpad 2023;
Dank namens Corrie en Pieter;
Vieringen;
Collecte;
Agenda;
Contactgegevens Secretariaat;